Kapat Ikon
Кариери

За кандидат абонатите  за  сайта  kariyer.net : 

Изпратете имейл по електронната поща infotechno@aktasholding.com ; ebeysim@aktasholding.com , който трябва да съдържа вашата автобиография и позицията, за която кандидатствате.

Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..