Bilgi Toplumu Hizmetleri Aktaş Holding A.Ş.

Услугите на информационното общество

Съответните разпоредби на турската Търговския закон преброени 6102 (397 и 1524) 31 май 2013 г. и публикуван в Държавен вестник № 28 663 За отваряне на Наредба за Capital Company уебсайта на В съответствие с определения съдържание се предоставя по силата на настоящия раздел.

Aktaş Holding A.Ş. Кликнете за услугите на информационното общество.

Aktaş Hava Süspansiyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Кликнете за услугите на информационното общество.

Ak-İzo Yalıtım Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. Кликнете за услугите на информационното общество.