Kapat Ikon
Aircomfort

„Aircomfort” е марка, създадена по най-простата формула и с ориентировъчна цена за посрещане на нуждите от силфон (гюрук). „Aircomfort”, черпи своята сила не само от гаранцията на „Акташ”, но и от премахването на факторите, водещи до допълнителни разходи. Премахването на факторите, създаващи допълнителни разходи на всички етапи на производството, осигурява на  „Aircomfort”  конкуретно предимство.

 Конкурентно
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..