Kapat Ikon
Aircomfort

„Aircomfort” е марка, създадена по най-простата формула и с ориентировъчна цена за посрещане на нуждите от силфон (гюрук). „Aircomfort”, черпи своята сила не само от гаранцията на „Акташ”, но и от премахването на факторите, водещи до допълнителни разходи. Премахването на факторите, създаващи допълнителни разходи на всички етапи на производството, осигурява на  „Aircomfort”  конкуретно предимство.

 Конкурентно
Услугите на информационното общество | 2024 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..