Kapat Ikon
Airtech

Изделията с марката „Airtech” се изнасят в над 100 държави на територията на 6 континента. Това е марката, която има най-широката асортиментна гама и свои канали за разпространение с най-бърза доставка. Търговската марка „Airtech” работи безотказно при  климатични условия  от -40°C до +70°C . С тези свои изключителни параметри и  значителен пазарен дял  тя се предлага в страните, където  има клиенти с очаквания за най-високо качество.Най-широка асортиментна гама
Високо качество
Бърза доставка
Услугите на информационното общество | 2024 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..