Kapat Ikon
Мисия, Визия и Ценности

АКТАШ ХОЛДИНГ

Визия: Превръщане във водеща, уважавана, световна търговска марка, създаваща устойчиви ценности  заедно със своите партньори.
Мисия: Допринасяне за общественото благоденствие  чрез създаване на устойчиви ценности заедно със своите партньори. 

ТРАНСПОРТНА ГРУПА

Визия: Превръщане във водеща търговска марка в транспортния сектор през 2023 година заедно със своите партньори. 
Мисия : Допринасяне за развитието на сектора с новаторски и технологични решения като водеща търговска марка в транспортната индустрия. 

СТРОИТЕЛНА ГРУПА

Визия : Превръщане в световна търговска марка, която създава устойчиви продукти за строителната индустрия.
Мисия : Допринасяне за развитието на сектора  с новаторски и технологични решения като водеща търговска марка в строителната индустрия.

ПРОМИШЛЕНА ГРУПА

Визия : Превръщане в световна търговска марка по отношение на изделията, спадащи към промишлената група, със своето ноу-хау. 
Мисия : Допринасяне за развитието на сектора  с новаторски и технологични решения като водеща търговска марка в сектора за промишлено производство..

ЕНЕРГИЙНА ГРУПА

Визия : Превръщане в световна търговска  марка с енергийни решения за ефективно използване на ограничените ресурси чрез използване на високи технологии. 
Мисия : Допринасяне за устойчивото развитие на сектора  с новаторски и технологични решения като водеща търговска марка в енергийната индустрия.

ЦЕННОСТНА СИСТЕМА

Уникалността на Акташ Холдинг се състои в  корпоративната култура, която формира взаимотношенията между нас и нашите партньори и служи като пътеводител в нашата дейност.

Услугите на информационното общество | 2024 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..