Kapat Ikon
Обръщение на Председателя на Управителния съвет и на Главния изпълнителен директор


Р. Серкан АКТАШ
Председател на Съвета на директорите

Уважаеми съдружници,

 

Оставяме зад гърба си една година, която поради пандемията Covid-19, премина изключително трудно за всички. Голяма част от навиците и бизнес моделите са коренно променени, в този период, в който икономическият и социалният живот по целия свят бяха повлияни отблизо.

Ставаме свидетели на бърза промяна, породена от влиянието на глобалната здравна криза по време на пандемичния период във всяка една област от живота ни.

Вече сме в периода посочен като „новото нормално“. Епидемията ускори дигитализацията във всички области. Без съмнение, това е период: на този, който се адаптира към промените; който на преден план ще постави този, който реагира бързо и е иновативен; в който, за да останеш в „играта“ е необходимо проявата на повече динамичност отпреди.

С това мислене, ние като "Акташ" Холдинг бяхме една от най-подготвените компании влезли в новото нормално. И в него действаме с визията да бъдем световни водачи на сектора – вплитайки силата /която взимаме  от нашата вкоренена корпоративна история от повече от 80 години/, с разбирането ни за иновативност и създаване на стойност.

Успяхме да постигнем ефективни резултати, като подсилхме предимството си да предприемаме бързи действия, с инвестициите си в дигиталното - като компания, която винаги е давала насоката за развитието на технологиите в сектора.

В този смисъл се стремим да продължим с проектите ориентирани към развитието на технологиите с пълна скорост. В същото време ние сме наясно и с важността на квалифицираната работна сила.

С пандемията на преден план изпъкнаха ефективните, основани на производителността и конкурентни бизнес и производствени модели. Имайки в предвид това, когато разглеждаме бъдещите бизнес и производствените модели виждаме, че се появи по-квалифициран и гъвкав ресурс на работната сила.

Както в миналото, така и в следващите периоди, взимайки в предвид всички тези фактори, ще положим всички усилия да пренесем „Акташ“ Холдинг в бъдещето по възможно най-добрия начин.

С уважение,

 Искендер УЛУСАЙ
Главен изпълнителен директор 
на Акташ Холдинг

Скъпи съдружници на „Акташ“ Холдинг,

Епидемията Covid-19, която засегна целия свят, оказа голямо влияние както върху социалния живот, така и върху световната икономика.

Радикалната промяна на навиците, които човечеството е придобило в продължение на дълги години, вследствие на пандемията, също се усеща много силно в деловия живот.

Епидемичният период даде голям тласък за бъдещето на моделите на работа, както и на развитието в областта на дигитализацията и автоматизацията.

В деловия свят се оформи среда, в която печели този който е гъвкав и се адаптира към промяната, докато съществуващите парадигми на глобално ниво се променят бързо от преживяваната кризисна среда.

В тази връзка, най-важният ключ за успеха, в новото нормално, ще бъде този, посочен тук. Конкурентно предимство на пазара ще имат: действащите иновативно, тези които разработват и разпространяват новите технологии, фирмите, които развиват и работната си сила, така че да се адаптират към тях - всъщност както беше в миналото, така ще продължи и в периодите от тук нататък.

Съсредоточихме се върху това да правим ходове, които ще превърнат кризата във възможност - правейки правилните стъпки в този период, ние като „Акташ“ Холдинг, незабавно приложихме и нужните предпазни мерки още от първият ден, в който се появи пандемията.

Като глобална марка работеща по цял свят, чрез развиването на дигиталния маркетинг и онлайн продажбите, ориентирани спрямо възможностите на различните географски области, с международно сътрудничество сме в позиция ориентирана към развитието на допълващи се продукти.

На този етап ние продължаваме да градим устойчивото бъдеще, с визията да бъдем компанията, която произвежда технологиите на бъдещето, като подкрепяме иновативния си възглед, който имаме от миналото до сега, със способността си да бъдем гъвкави в лицето на промените.

В тази връзка, ние, като „Акташ“ Холдинг, и в новото нормално, ще продължим да вървим по пътя към нашите цели, с подходи, които ще добавят стойност преди всичко на страна ни, сектора и глобалната икономика.

С уважение,

 

Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2021 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..