Kapat Ikon
Обръщение на Председателя на Управителния съвет и на Главния изпълнителен директор


Р. Серкан АКТАШ
Председател на Съвета на директорите

Уважаеми съдружници,

 

Оставяме зад гърба си една година, която поради пандемията Covid-19, премина изключително трудно за всички. Голяма част от навиците и бизнес моделите са коренно променени, в този период, в който икономическият и социалният живот по целия свят бяха повлияни отблизо.

Ставаме свидетели на бърза промяна, породена от влиянието на глобалната здравна криза по време на пандемичния период във всяка една област от живота ни.

Вече сме в периода посочен като „новото нормално“. Епидемията ускори дигитализацията във всички области. Без съмнение, това е период: на този, който се адаптира към промените; който на преден план ще постави този, който реагира бързо и е иновативен; в който, за да останеш в „играта“ е необходимо проявата на повече динамичност отпреди.

С това мислене, ние като "Акташ" Холдинг бяхме една от най-подготвените компании влезли в новото нормално. И в него действаме с визията да бъдем световни водачи на сектора – вплитайки силата /която взимаме  от нашата вкоренена корпоративна история от повече от 80 години/, с разбирането ни за иновативност и създаване на стойност.

Успяхме да постигнем ефективни резултати, като подсилхме предимството си да предприемаме бързи действия, с инвестициите си в дигиталното - като компания, която винаги е давала насоката за развитието на технологиите в сектора.

В този смисъл се стремим да продължим с проектите ориентирани към развитието на технологиите с пълна скорост. В същото време ние сме наясно и с важността на квалифицираната работна сила.

С пандемията на преден план изпъкнаха ефективните, основани на производителността и конкурентни бизнес и производствени модели. Имайки в предвид това, когато разглеждаме бъдещите бизнес и производствените модели виждаме, че се появи по-квалифициран и гъвкав ресурс на работната сила.

Както в миналото, така и в следващите периоди, взимайки в предвид всички тези фактори, ще положим всички усилия да пренесем „Акташ“ Холдинг в бъдещето по възможно най-добрия начин.

С уважение,

 

Услугите на информационното общество | 2024 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..