Kapat Ikon
3-ти декември Международен ден на хората с увреждания

На 3 декември се отбелязва Международния ден на хората с увреждания. Този ден е много важен за  осъзнаване на проблемите на хората с увреждания по целия свят.

Изключително важно е да се защитават правата на хората с увреждания във всички области на обществото и да се повиши осведомеността за тяхното положение. В този смисъл ключът е проявяване на толерантност и социална чувствителност.

Важно е разбирането на хората с увреждания, възможността да се поставим на тяхно място и да действаме със съзнанието, че това може да се случи на всички и  да осигуряваме  улесняването на живота им.

Трябва да се отбележи, че на всеки може да се случи, а с любов се преодоляват всички пречки. Истинската пречка е безчувствено поведение и неуважение.

Като семейство Акташ Холдинг винаги сме  заедно с тях и ще продължим да ги подкрепяме.

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..