Kapat Ikon
Важно посещение за г-н Шахап Акташ

Акташ Холдинг наскоро бе домакин на важни личности.

Новоназначеното търговско аташе на България в Истанбул Любомир Любенов и председателят на Управителния съвет на Групата на компаниите на „Ерметал“, както и почетният консул на Косово, Фаретин Гюленер, посетиха „Акташ Холдинг“ с председател на Съвета на директорите, Шахап Акташ.

По време на посещението във фабриката в DOSAB бяха обсъдени възможностите за инвестиции в България и Балканските страни.

На проведената среща,  беше оценен и приносът на „Акташ Холдинг“ за икономиката и сектора.

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..