Kapat Ikon
Съвети за глобален маркетинг и електронна търговия за млади хора от Окан Кону

Акташ Холдинг отново организира среща свързана с  нашето бъдеще.

В петия от онлайн семинарите на тема „Да бъдеш световен гражданин в бизнеса“, организиран от Акташ Холдинг с клон Бурса на Международната организация за студентски обмен AIESEC маркетинг, отговорникът на Акташ Холдинг, Окан Кону, се срещна с младежите.

По време на семинара предостави информация на младите хора за „Глобални маркетингови тенденции и събития за електронна търговия“ и искрено отговори на въпросите зададени от младежта.

Проведеният семинар бе ползотворен  за всички участници.

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..