İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, tüm aşamalarda, tüm paydaşları ile sürdürülebilir gelecek için çevreye olan olumsuz etkileri önlemeyi, çalışanlarımıza iş sağlığı güvenliği ve çevre standartlarına uygun, sağlıklı, ergonomik çalışma ortamı sağlamayı ve sürekli iyileştirme kültürüne uygun gelişmeyi hedefleriz.

Bu hedef doğrultusunda;

İş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı, çalışanlarımızda, tedarikçilerimizde ve işbirliği içinde bulunduğumuz diğer kesimlerde iş güvenliği ve çevre bilincinin sürekli geliştirilmesini,

Çevresel etkilerin dikkate alındığı, doğal kaynakların en verimli kullanıldığı, atıkların azaltılıp geri dönüşüm olanaklarının sağlanması yönünde önlemler almayı ve mümkün olduğunca çevreye duyarlı alternatif malzemeler araştırarak kullanmayı, kirliliğin önlenmesini,

Tüm faaliyet alanlarımızda ve iş süreçlerimizde risk analizlerini yaparak, önleyici faaliyetlerin alınması ve geliştirilmeyi, iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetim sistemini, hedeflerini ve performansını sürekli iyileştirmeyi,

Kurum olarak, tüm çalışanlarımızın ve faaliyet alanımıza gelen tüm paydaşlarımızın iş sağlığı güvenliği ve çevre kurallarına uymasını, risklerin önlenmesine katkıda bulunarak kendi güvenliklerini sağlamasını,

tüm kurum çalışanlarımız ve yöneticilerimiz, paydaşlarımız ile birlikte bu politikaya uymayı taahhüt ederiz.

ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI


Faaliyetlerimiz Merkez Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 13/ 1A  adresinde, H21C05A1B Pafta, 1490 Ada, 7 no’lu parselde; şubemiz Kestel İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi, Ahmet Vefik Paşa Mah. Kayasan sok., No: 6 adresinde, 28TIIIA pafta, 149 ada, 4 parsel numarasında gerçekleştirilmektedir.

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi, AKTAŞ Holding hava süspansiyon körük ve bileşenleri, membran, endüstriyel hortum metal parça üretimini ve yüzey kaplama, boyama ve hizmet faaliyetlerinin tüm aşamalarını, bunlardan doğan çevresel etkileri, holding binasında yapılan faaliyetleri ve sahada bulunan ziyaretçi, tedarikçi, taşeronları da kapsayacak şekilde, bunlardan kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği tehlike ve risklerini kapsar.

İskender Ulusay
Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2020 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.