Kapat Ikon
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

Faaliyet gösterdiğimiz iş kollarının tüm aşamalarında, paydaşları ile sürdürülebilir gelecek için çevreye olan olumsuz etkileri önlemeyi, çalışanlarımıza iş sağlığı güvenliği ve çevre standartlarına uygun, sağlıklı, ergonomik, güvenli çalışma ortamı sağlamayı, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi ve sürekli iyileştirme kültürüne uygun gelişmeyi hedefleriz.

Bu hedef doğrultusunda; 

Uyum Yükümlülükleri;

İş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı, çalışanlarımızda, tedarikçilerimizde ve işbirliği içinde bulunduğumuz diğer kesimlerde iş güvenliği ve çevre bilincinin sürekli geliştirilmesi,

Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı;

Çevresel etkilerin dikkate alındığı, doğal kaynakların en verimli kullanıldığı, atıkların azaltılıp geri dönüşüm olanaklarının sağlanması yönünde önlemler almayı, mümkün olduğunca çevreye duyarlı alternatif malzemeler araştırarak kullanmayı ve kirliliğin önleyerek çevrenin korunmasını,

Sürekli Gelişme;

Tüm faaliyet alanlarımızda ve iş süreçlerimizde risk analizlerini yaparak, önleyici faaliyetlerin alınması ve geliştirilmeyi, İş sağlığı güvenliği ve çevre yönetim sistemini, hedeflerini ve performansını sürekli iyileştirmeyi,

Çalışanların Katılımı;

Kurum olarak, tüm çalışanlarımızın ve faaliyet alanımıza gelen tüm paydaşlarımızın iş sağlığı güvenliği ve çevre kurallarına uymasını, tehlike ve risklerin önlenmesine katkıda bulunarak kendi güvenliklerini sağlamasını,

tüm kurum çalışanlarımız ve yöneticilerimiz, paydaşlarımız ile birlikte bu politikaya uymayı taahhüt ederiz.


İskender Ulusay
Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı

İş Sağlığı Güvenliği Ve Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı

Faaliyetlerimiz Merkez Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 13/ 1A  adresinde, H21C05A1B Pafta, 1490 Ada, 7 no’lu parselde gerçekleştirilmektedir.

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi, AKTAŞ Holding hava süspansiyon körük ve bileşenleri, membran, endüstriyel hortum faaliyetlerinin tüm aşamalarından doğan çevresel etkileri, İSG ve çevre performansının arttırılmasını, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini, iç ve dış hususları, holding binasında yapılan faaliyetleri, sahada bulunan ziyaretçi, tedarikçi, taşeronları da kapsayacak şekilde, bunlardan kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği tehlike ve risklerini yaşam döngüsü çerçevesinde yürütülen çalışmaları kapsar.

Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2021 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.