Kapat Ikon
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

Faaliyet gösterdiğimiz iş kollarının tüm aşamalarında, paydaşları ile sürdürülebilir gelecek için çevreye olan olumsuz etkileri önlemeyi, çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği standartlarına uygun sağlıklı, ergonomik ve güvenli çalışma ortamı sağlamayı, iş kazası, meslek hastalığı, yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemeyi, tehlikeleri ortadan kaldırarak İSG risklerini azaltmayı, sürekli iyileştirme kültürüne uygun gelişmeyi hedefleriz.
Bu hedef doğrultusunda; 

Uyum Yükümlülükleri;

İş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı, çalışanlarımızda, tedarikçilerimizde ve işbirliği içinde bulunduğumuz diğer kesimlerde iş güvenliği ve çevre bilincinin sürekli geliştirilmesi,

Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı;

Çevresel etkilerin dikkate alındığı, doğal kaynakların en verimli kullanıldığı, atıkların azaltılıp geri dönüşüm olanaklarının sağlanması yönünde önlemler almayı, mümkün olduğunca çevreye duyarlı alternatif malzemeler araştırarak kullanmayı ve kirliliği önleyerek çevrenin korunmasını,

Sürekli Gelişme;

Tüm faaliyet alanlarımızda ve iş süreçlerimizde risk analizlerini yaparak, önleyici faaliyetlerin alınması ve geliştirilmeyi, İş sağlığı güvenliği ve çevre yönetim sistemini, hedeflerini ve performansını sürekli iyileştirmeyi, 

Çalışanların Katılımı ve Danışma;

Kurum olarak, tüm çalışanlarımızın ve faaliyet alanımıza gelen tüm paydaşlarımızın iş sağlığı güvenliği ve çevre kurallarına uymasını, tehlike ve risklerin önlenmesine katkıda bulunarak kendi güvenliklerini sağlamasını, ramak kala ve güvensiz durum bildirimlerine gerekli önlemlerin alınması, tüm kurum çalışanlarımız ve yöneticilerimiz, paydaşlarımız ile birlikte bu politikaya uymayı taahhüt ederiz.

R.Serkan AKTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2024 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.