Kapat Ikon
Kurumsal Yönetim Yaklaşımı

Yönetim Yaklaşımı

 

Aktaş Holding; sahip olduğu kurumsal yönetim ilkeleri gereği, bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu tüm aksiyonlarda ve geleceğe yönelik planladığı her türlü stratejik uygulamada, paydaşlarına sağladığı "güven" ve "kalite" prensiplerini göz önünde bulundurmaktadır.

 

Attığı her adımda kurumsal değerlerine titizlikle sahip çıkan Aktaş Holding, sektöre yön veren "yenilikçi" anlayışında, yüksek kalitede üretim ve hizmet anlayışında, AR-GE çalışmalarında ve tüm nihai karar süreçlerinde, ortak aklı ve katılımcılığı önceliklemiştir.

 

Rekabetçi sermayenin egemen olduğu küresel dünyada, çağın gerektirdiği tüm teknolojik uygulamaları mevcut sistem ağına entegre eden Aktaş, dünya markası olma hedefi doğrultusunda sürdürülebilirliğe de büyük önem vermektedir. Geleceğe yönelik plan çizelgesini, 2023 yılında "dünya lideri" olma parolasıyla hazırlayan Aktaş, 1938 yılında çıktığı zorlu yolculukta, adımlarını sağlam ve cesurca atarak, sektöründe bugün global bir oyuncu haline dönüşmüştür.

 

Yerel, ulusal ve küresel ekonomiye, katma değer sağlamayı sürdüren Aktaş Holding, verimli ve etkin yönetim anlayışına paralel; insana, çevreye, doğaya anlam katmayı temel ilkeler arasında benimsemiş olup, mevcut tüm değerleri Aktaş vizyonunda harmanlamayı başarmıştır.

 

İş Etiği

 

Aktaş Holding, küresel ilkeler ölçeğinde insani sorumlulukların tüm iş ortamlarında uygulanması ve yaşatılması için sorumluluklarını kabul etmektedir. 

Bu çerçevede kurum içi etik ilkeler çalışması yapılmış ve etik ilkeler sözleşmesi imzalanarak kurumun sürdürülebilirliğine katkı sağlaması hedeflenmiştir. 

Ayrıca genel kabul görmüş olan; dürüstlük, ilkeli hareket etmek, tutarlılık gibi kavramlar da kurum politikamız içerisinde yer almaktadır.

 

Çevre Duyarlılığı

 

Her türlü sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer alarak, toplumun gelişimine değer katan, "yeşil" bilincini özümsemiş bir anlayışla hareket ediyoruz.

Sürdürülebilir başarı ve gelecek vizyonu paralelinde, daha çevreci anlayışla; doğaya, kültüre ve insana yönelik çalışmalar yürütüyoruz.


Daha yaşanılabilir bir çevre için, üretim süreçlerinin tüm evrelerinde çevresel duyarlılık kriterini benimseyerek, kaynakların hızla tükendiği günümüz dünyasında, ileri teknoloji uygulamalarını benimseyip, çevre ve “yeşil” hassasiyetini attığımız her adımda önceliklemekteyiz.


Tüm operasyonel süreçlerde, doğal kaynakların korunması, hava ve su kirliliğinin önlenmesi ile çevreye ve doğaya değer katan uygulamaların geliştirilmesi noktasında, büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz.


Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki; gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve sağlıklı bir çevre bırakmak için çevre bilincini toplum genelinde yaygınlaştırmak, hepimizin asli görevi...


Bu açıdan sürekli iyileştirme ve geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza devam ettiğimiz gibi, tüm uygulamalarımızı da titizlikle yürütmekteyiz.


Ayrıca, paydaşlarımızın etkin bir şekilde yönetimi adına çevresel sorumluluk mesajlarımıza tüm paydaşlarımızı da katmaya özen gösteriyoruz.

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2024 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.