Kapat Ikon
Misyon, Vizyon ve Değerler

AKTAŞ HOLDİNG

Vizyon: Paydaşlarıyla birlikte sürdürülebilir değerler yaratan; lider, saygın ve global bir marka olmak.

Misyon: Global bir marka olarak paydaşlarıyla birlikte sürdürülebilir değerler yaratarak, toplumsal refah için katkı sağlamak.

 

ULAŞIM & OTOMOTİV

Vizyon: 2023 yılında paydaşlarıyla birlikte ulaşım & otomotiv sektöründe global lider bir marka olmak.

Misyon : Ulaşım & Otomotiv sektöründe lider marka olarak, yenilikçi ve teknolojik çözümlerle sektörün gelişimine katkı sağlamak.

 

YAPI GRUBU

Vizyon : Yapı- İnşaat sektöründe farklılığı sürdürülebilir ürünlere dönüştüren global bir marka olmak

Misyon : Yapı- İnşaat sektöründe global bir marka olarak, yenilikçi ve teknolojik çözümlerle sektörün gelişimine katkı sağlamak.

 

ENDÜSTRİYEL GRUP

Vizyon : Sektörel bilgi birikimini geliştirerek; endüstriyel grup ürünlerinde global marka olmak.

Misyon : Endüstriyel üretim sektöründe global bir marka olarak, yenilikçi ve teknolojik çözümlerle sektörün gelişimine katkı sağlamak.

 

DEĞERLERİMİZ

Aktaş Holding'i farklı kılan,İşimizi yaparken bize rehberlik eden,Birbirimizle ve paydaşlarımızla ilişkilerimize yön veren kurumsal kültürümüzün ifadesidir.

 

AKTAŞ'lılar:

GÜVEN verir.
İşimizin temelinde güven yatar. Başta müşteri ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın Aktaş markasına duyduğu güveni korumak için sorumluluk alırız.


YENİLİKÇİ'dir.
Yaptığımız her işte geleceği düşünürüz. Sürekli daha iyiye ulaşma çabamızla toplum için fark yaratan yenilikleri gerçekleştirmeye odaklanırız.


İŞBİRLİĞİ'ne inanır.
Ortak hedeflerimize ulaşmak için dayanışma içinde çalışır, birbirimizin kişisel ve profesyonel gelişimini destekleriz.


İNSAN odaklı düşünür.
İşimizi yaparken insan yararını gözetir, bütün paydaşlarımıza hakkaniyetli davranırız. Anlaşmazlıkların çözümünde önceliğimiz adil olmaktır.


GLOBAL standartlarda çalışır.
Global standartlarda çalışarak bilgi ve becerimizi uluslararası en iyi uygulamalara göre geliştirir, dünya pazarlarında rekabet ederiz.


LİDERLİĞİ hedefler.
Şirketlerimiz yaptığı her işte lider olmayı hedefler. Bunun için hepimiz gerçek bir lider gibi kararlılıkla çalışır, çalışma arkadaşlarımız ve paydaşlarımızı motive ederiz.


SÜRDÜRÜLEBİLİR sonuçlara odaklanır.
Tekrar edemediğimiz ve kontrol edemediğimiz başarıdan tatmin olmayız. Toplumsal, çevresel ve finansal başarımızın devamını sağlayacak yönetim süreçlerini geliştirir ve uygularız.

 

 

Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2022 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.