Kapat Ikon
Önsöz: Kaynakları Etkin Kullanıyor, Geleceğe Katkı Sağlıyoruz

Herkese merhaba,

Dünyada yaşanan hızlı nüfus artışı, tüketim hızı ve sürdürülebilirlikten uzak yaklaşımlardan dolayı dünya kaynakları her geçen gün azalma riski taşıyor.

Enerji kaynaklarının hızla tükendiği günümüz dünyasında, tüm insanlık olarak çevre konusunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor.

Bu noktada da kaynakların etkin ve verimli kullanımı son derece önemli hale gelmiş durumda.

Kaynak verimliliği dediğimiz şey aslında hammadde, enerji ve su gibi sınırlı ve tükenebilir kaynakların daha verimli kullanılması ile daha fazla değer yaratılmasına odaklanmak demek.

İşte bu bilinçle; kaynakların kullanımında tüm insanlığın daha geniş kapsamlı düşünmesi gerekiyor.

Biz de Aktaş Holding olarak, 80 yılı aşkın süredir olduğu gibi tüm süreçlerimizde verimliliği esas alıyor, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlama anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Çünkü biliyoruz ki geleceği şekillendirmek hepimizin elinde. Bunun için de üzerimize düşen ne varsa, bunu en iyi şekilde yapma gayesindeyiz.

Daha yeşil ve yaşanabilir dünya için tükenmekte olan kaynakları etkin şekilde kullanmaya özen gösterirken, yaptığımız yatırımlarla da bu çalışmalarımızı destekliyoruz.

Dolayısıyla Aktaş Holding olarak, global bir şirket olmanın bilinciyle, daha az girdi ile daha çok değer yaratmaya odaklanarak, tüm insanlığa katkı sağlayacak çalışmalara öncelik veriyoruz.

Saygılarımla,

R. Serkan AKTAŞ

Aktaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2024 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.