Kapat Ikon
Dosya Konusu: İnovasyonun Gücü

Kelime anlamı olarak inovasyon, teknolojik süreçlerde yapılan yeniliklerin tümü olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzde işletmeler için inovasyon olgusu, sürdürülebilir bir büyüme aracı olarak değerlendirilirken, inovasyon şirketler açısından pek çok alanda fark yaratmanın da anahtarı konumundadır.

Firmalar için inovasyonun geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi, firmanın organizasyon yapısı ve kültürüyle de yakından ilgilidir.

Yenilikçi ve özgün fikirlerin ortaya çıkması ise farklı bakış açılarının bir araya gelmesiyle mümkün oluyor.

Firmalara rekabet avantajı sağlayan, kapsamı itibarıyla yeni teknolojileri ve yeni iş yapış biçimlerini içeren inovasyon aslında, bir diğer ifadeyle 'değişimi yakalamak' anlamını taşıyor.

Yoğun rekabette değişimi yakalayan, yenilik ve farklılık ortaya koyanların ise her zaman için birkaç adım öne çıktığını unutmamak gerekiyor.

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.