Kapat Ikon
Dosya Konusu: Sürdürülebilir Gelecek

Dinamik rekabetin yoğun olduğu dünya pazarlarında, şirketler bu ortamda ön sıralarında yer almak adına daima bir yarış içerisinde.

Bu yarış esnasında ekonomik kazanımlarla beraber, şirketlerin topluma / dünyaya neler kattığı veya gelecek için ne gibi çalışmalar yürüttüğü de çok önemli hale gelmiştir.

Bu noktada karşımıza sürdürülebilirlik olgusu çıkmaktadır.

Sürdürülebilirlik kelime anlamı olarak; günümüzdeki ihtiyaçları karşılarken, gelecek nesillerin haklarını da tüketmeden, tükenmekte olan kaynakları tasarruflu şekilde kullanmak, çevre üzerinde kalıcı hasarlar bırakmayan; çalışanlarına, topluma ve tüm insanlığa saygılı üretim süreçleri uygulamak olarak tanımlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde paylaşılan sürdürülebilir yatırım ve yöntemlerde de sürdürülebilirliğin şirket faaliyetlerine entegre edilmesi ve sağlayacağı katkılar net bir şekilde ifade edilmektedir.

Unutmayalım!

Daha iyi bir dünya hedefiyle geleceğe sahip çıkmak hepimizin sorumluluğunda...

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.