Kapat Ikon
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1992 yılında alınan kararla, 3 Aralık “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul edilmiştir. Daha sonra, BM İnsan Hakları Komisyonu 5 Mart 1993 tarihli ve 29 sayılı bildirisi ile üye ülkelerce 3 Aralık tarihinin “Engellilerin Topluma Kazandırılması ve İnsan Haklarının Tam ve Eşit Ölçüde Sağlanması” amacıyla tanınmasını istedi. Bu tarihten itibaren de, 3 Aralık “Engelliler Günü” olarak belirlenmiştir.

Engelli olmak; doğuştan, kaza veya uzun süren bir hastalık sonucunda oluşan bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerin kaybı olarak tanımlanmaktadır.

Genetik bozuklukların yanı sıra, doğum sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar veya doğumdan sonra geçirilen hastalıklar ve kazalar, başlıca engellilik nedenleri olarak bilinmektedir.

Engelli kişilerin yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil; ailelerinin, toplumun, çevrenin kısacası tüm insanların ortak sorunudur.

Engelli kişilerin normal insanlar gibi hayatlarını sürdürebilmesi, tamamen toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkün olacaktır.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, toplumun engelliler konusunda dikkatini çekebilmek ve daha duyarlı olmalarını sağlamak için dünyanın her yerinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Ülkemizde,  nüfusun yüzde 12,29'unun yani 8,5 milyon kişinin engelli olduğu biliniyor. Erkeklerde bu oran 11,10 iken kadınlarda da 13,45 olarak görülmekte.  Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan veriler ışığında, dünya genelinde yaklaşık olarak 500 milyon engellinin yaşadığı söyleniyor.

Engelli olan bireylere, toplumun tüm kesimleri tarafından ayrıcalık gösterilerek, gerekli ilginin kendilerine verilmesi, herkesin ortak görevi olmalıdır.

Onların da herkesle iç içe; aynı şehirde, aynı sokakta, aynı yerlerde yaşadığı gerçeğiyle hareket ederek, engelli kişileri yılın sadece 1 günü hatırlayıp gündeme getirmemeliyiz.

Engelliliğin bilerek veya isteyerek gerçekleşen bir durum olmadığını, herkesin başına gelebileceğini düşünerek hareket etmeliyiz.

Unutmayalım ki engellilik bir kusur değildir; engeller aşılmak için vardır…

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2024 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.