Kapat Ikon
İstihdam Edilebilirlik

Kıymetli Aktaş Paydaşı,

Değişen dünya düzeniyle birlikte, işletmeler ulusal veya uluslararası pazarlarda yaşamlarını sürdürebilmek için eskiye oranla çok daha fazla çaba harcamak zorundadır. Bu çabalar arasında, firmaların aradığı nitelikte personeli istihdam edebilme konusu da ayrı bir yer tutmaktadır.

Küreselleşmenin etkisiyle hedefleri olan firmalar, sürekli araştırmaya ve kendisini yenilemeye özen gösterirken; ekip çalışmasına ağırlık veren, finansal kaynakları ve elindeki imkânları rasyonel bir şekilde kullanmayı başarabilen, geleceğini planlayabilen, her anlamda kendini geliştirmiş, nitelikli bireylere de ihtiyaç duymaktadır.

Günümüzde şirketlerin, personel temini konusunda büyük bir titizlikle hareket ederek, en doğru kişiyi seçme noktasında, oldukça fazla parametreyi göz önünde bulundurduğunu görmekteyiz.

Firmalar artık; stratejik düşünmeyi başarabilen, karar mekanizması gelişmiş, problem çözme yeteneğine sahip, iş disiplini yüksek, öğrenmeye açık, iletişim konusunda güçlü personel arayışına girdi.

Vizyonunu geniş tutabilen, global bir bakış açısına sahip bireyler, artan rekabet koşullarıyla birlikte, işgücü piyasasında diğerlerinden bir adım öne çıkmayı başarıyor.

Kişisel kariyer hedeflerini yüksek tutan bireylerin, tüm bu parametreleri dikkate alarak, mevcut yol haritasını buna göre şekillendirmesi gerekmektedir.

Kendisini dünya yurttaşlığı olgusuyla yetiştirmeyi başarabilen ve bu sayede yaşantısına farklı anlamlar katabilen bireyler, geleceklerine yön verirken, sahip olduğu bu özelliklerle birlikte, ülkeye ve topluma da değer katmayı başarabiliyor.

İşe girişin reçetesi de aslında bu saydığımız etmenlere sahiplik ölçeğinde kendiliğinden ortaya çıkıyor.  Ülkemizin mevcut hedefleri doğrultusunda, özellikle gençlerin kendilerini her anlamda yetkin bireyler olarak yetiştirmesi ve istihdamın bu yönde sağlanabilmesi, Türkiye’nin geleceğe daha bir umutla bakabilmesi adına büyük önem arz ediyor.

Sevgilerimle,

Sami Erol

Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi

 

Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2021 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.