Kapat Ikon
Önsöz: Aktaş Holding Yenilikçi Yaklaşımlarıyla Sektöre Rol Model Olmaya Devam Ediyor

Değerli Paydaşlarımız,

Bilgi toplumu ve ekonomisinin hâkim olduğu günümüz dünyasında, teknolojik ilerlemelerin hızı firmalar için yoğun rekabet ortamında fark yaratabilme, bilgi ve yeni teknolojiyi üretme kabiliyetiyle doğrudan ilgilidir.

Özellikle gelişmiş ülkelerde kendini çok daha fazla hissettiren bilgi ve teknoloji öncelikli dönüşüm süreci, artık hayatın hemen her alanında etkili olmaya başlamış durumda...

Şirketler bu dönüşüm sürecinde, yeniliğe ne kadar açıksa ve yenilikleri kendi bünyesine ne kadar hızlı ve etkin uygulayabiliyorsa o kadar öne çıkıp, rekabetçi olabilmektedir.

Hızlı bir küreselleşmeye tanıklık ettiğimiz 21. yüzyılda, buna bağlı olarak AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin de şirketler için en önemli önceliklerden biri haline geldiğini söyleyebiliriz.

Tabii dünya ekonomisinde her geçen gün yaşanan hızlı değişime paralel olarak, küresel rekabete yeni boyut kazandıran teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen sektör ise kuşkusuz otomotiv sektörü olarak karşımıza çıkıyor.

Tüm bunlardan hareketle, sektörde dönüşümü esas alan, yenilikçi yaklaşımları benimseyen ve odağına sürekli iyileştirmeyi koyan firmaların, sektörde öne çıktığına hep birlikte şahit oluyoruz.

Bu bağlamda, kurulduğu günden bu yana yenilikçi bakış açısıyla hareket edip dünyanın dört bir yanındaki müşterileri için verimlilik esaslı ve katma değerli ürünler geliştiren Aktaş Holding, her alanda gelişim felsefesiyle ilerlemeye devam ediyor.

Şirketimiz, büyük önem verdiği AR-GE & inovasyon çalışmaları kapsamında ileri teknolojiye ciddi yatırımlar yaparken, bu teknolojiyi tüm üretim ve hizmet süreçlerinde en iyi şekilde uygulamaya da devam etmektedir.

Değerlerin öncelikli olduğu bir anlayışla geleceğe doğru ilerlerken, sahip olduğumuz know-how ve uzun yıllara dayanan sektörel tecrübemizle, sektöre rol model olmaya devam etmek en büyük hedefimiz olacak.

Saygılarımla,

İskender ULUSAY

Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.