Kapat Ikon
Dosya konusu / İhracatın Gelecek Planı: Ar-Ge ve İnovasyon

Günümüz dünyasında firmalar yoğun rekabet baskısı altında rakiplerine karşı fark yaratabilme ve bir adım öne çıkabilme amacıyla çalışmaktadır. İçinde bulunduğumuz ve sürekli değişen teknoloji çağında AR-GE faaliyetlerine önem veren ve bunun sürekliliğini sağlayan, inovasyonları hayata geçirilebilen işletmeler uzun vadede rekabet avantajı yakalamaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemde yeni iş yapış yöntemleri, yeni tasarımlar ve pazarlama teknikleri firmalar için ön planda yer almaya başladı. İnovasyon ve AR-GE çalışmaları da artık firmalar için olmazsa olmazlar arasında yer almakta ve ihracata büyük katkı sağlamaktadır.

İhracatta pazara sunulan ürünün niteliği fazlasıyla önemli hale geldi. Bu nedenle, teknoloji yoğun üretilen ürünler büyük farklılık içermektedir. Küresel rekabet koşullarının değiştiği dünyada, başarılı bir ihracat performansı elde etmek ve bunun sürekliliğini sağlayabilmek için AR-GE ve inovasyon faaliyetleri önem kazanan unsurlar arasındadır.

Uluslararası pazarlarda artık ürün veya hizmetlerin nitelikleri ile ön plana çıkabilmek hayati önem taşımaktadır. Bunu sağlayabilmenin yolu da katma değer yaratmaktan geçmektedir. Bu aşamada da AR-GE ve inovasyon katma değer üretilebilmesi için ihtiyaç duyulan unsurlar arasında yer almaktadır.

Sonuç olarak işletmelerin sürdürülebilir büyüme rakamları elde etmeleri, verimliliklerini sürekli artırabilmeleri, teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek ürünler üretmeleri ve ihraç etmeleri AR-GE ve inovasyona yapılan yatırımlarına bağlıdır. Bu iki unsura ağırlık veren firmalar daha hızlı büyüyecek, daha çok insana istihdam sağlayacak ve ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunacaktır.

 
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2024 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.