Kapat Ikon
Kodlama nedir? - Açık Atölye

Kodlama

Kodlama ya da diğer anlamıyla programlama; bilgisayara, elektronik devrelere ya da mekanik sistemlere bir komut dizisi halinde işlem yaptırma faaliyetidir. Çağımızda elektronik devrelerin ve mekanik parçaların birleşmesiyle programlama, çok önemli bir araç haline gelmiştir. Bundan dolayı kodlama becerisi elektronik ve mekaniğe hükmetme anlamında büyük önem arz etmektedir.

Kodlamanın Önemi

Kodlama, problem çözme becerimizi ve mantıksal yeteneklerimizi geliştirmeye yarar. Bu sebeple bize daha iyi düşünmeyi öğretir. Başka bir açıdan yaklaşırsak kodlama bize sabretmeyi de öğretir. Çünkü kod yazmayı öğrenmek ve geliştirmek için sabırlı olmalıyız. Bunun için de dahi olmamıza gerek yok. Kararlı olmamız yeterlidir.

Kodlama tanımında da belirttiğimiz gibi sıralı işlemlerin yapılmasını gerektirir. Bu da aslında günlük hayatımızla bağlantılıdır. Günlük olarak yaptığımız sıralı rutin işlere alışmamızı ve uyum sağlamamızı sağlar. Kodlama ile uğraşan kişi karşılaştığı problemi çözebilmek için yeri geldiğinde etrafındaki kaynaklara ya da internete başvurarak araştırma becerisini geliştirir.  Araştırma becerisinin gelişmesi kişinin kendi kendine öğrenmesine sebep olur. Bundan yola çıkarak diyebiliriz ki kodlama öğrenmeyi güçlendirir ve kolaylaştırır.

Ayrıca günlük hayatta çözmemiz gereken birçok problemle karşı karşıya kalıyoruz. Bu problemleri çözebilmek için düşüncede esnek ve yaratıcı olmamız gerekiyor, kimi zaman da yer ve zamandan bağımsız düşünebilmemiz gerekiyor. Tam bu noktada kodlama bize esnek, yaratıcı, mekân ve zamandan bağımsız düşünme becerisi kazandırır diyebiliriz. Çünkü kodlama yaparken bir problemi çözebilmek için bu becerilerin hepsini uygulamak zorunda kalabiliyoruz.

Bilgisayar programcıları ya da kodlamayla uğraşan kişiler, toplum tarafından içine kapanık veya asosyal kişiler olarak bilinir. Ancak bu yanlış yerleşmiş bir düşüncedir. Bilgisayar programlama bireysel bir çalışmadan öte ekip çalışması gerektiren bir iştir. Kodlama sayesinde dünyanın hangi noktasında olursa olsun hiç tanımadığınız kişilerle iletişime geçip konudan bağımsız bir şekilde paylaşımda bulunabilirsiniz, gruplar kurup etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Çağımız iletişim çağı olduğu için hem iletişim hem de paylaşım açısından imkanlar geniştir ve ulaşılması imkansız gibi görünen kurum ya da kişilerle bile iletişim kurmak artık mümkündür.

Kodlama, işleri daha iyi ve daha hızlı yapmamızı sağlayan bir araçtır. Üretilen program ya da yazılımlarla iş yapış şekilleri ciddi anlamda değişime uğramaktadır. Tarımda, sağlıkta, eğitimde, endüstride ve daha birçok alanda yapılan işler bilgisayar, elektronik ve yazılımın etkisiyle daha kolay hale gelmektedir. Bu durum yeni fırsatlarla birlikte yeni iş alanlarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu da girişimciliği artıran en önemli faktördür.

Endüstri 4.0 ile birlikte kas gücünün üretimden çekilmesi söz konusu olacaktır. Bununla birlikte beyin gücünün ve bilgi ekonomisinin önemi gittikçe artacak, var olan mesleklerin birçoğu ortadan kalkacak ve yeni nesil meslekler ortaya çıkacaktır. Grafikte de görüldüğü gibi ABD'deki mesleklerin %63'ünün 10 yıl içinde otomasyonlaşma (bilgisayarlaşma) riskiyle karşı karşıya kalacağı tahmin edilmektedir. Bu durumun ülkemizle birlikte tüm dünyayı etkisi altına alacağı söylenebilir. Ülkemizde ortaya çıkabilecek yeni iş imkanları doldurulamayabilir. Tam da bu noktada Endüstri 4.0 ile ortaya çıkacak yeni çağa ayak uydurabilmek için sadece profesyonel kişilerin değil herkesin kodlama öğrenmesi gerekmektedir. İletişimde, parasal işlemlerde, endüstride bilgi teknolojilerine bağlı durumdayız ve hiçbirimiz kod yazmayı ve okumayı bilmiyoruz. Eğer para kazanmak ve dünyayı değiştirmek istiyorsak bilgisayar programlama yeteneğimizi güçlendirmeliyiz. Çağın hızına ayak uydurabilmek için biz de Açık Atölye olarak üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmekteyiz. Yarının programcılarının geleceğimizin temelini oluşturacağı düşüncesiyle hareket ederek yediden yetmiş yediye herkesi kodlama ile tanıştırmayı amaçlıyoruz. Yarının açık zihinlerini Açık Atölye'den çıkarmayı hedefliyoruz.

 
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.