Kapat Ikon
Sami Erol / Önsöz

Değerli Aktaş Holding Paydaşları,

Rekabetin hemen her alanda kendini hissettirdiği bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Öyle ki sadece işletmeler değil; ülkeler ve hatta şehirler dahi birbirleriyle rekabet halinde...

Bu süreci firmalar açısından ele aldığımızda, ürün ve hizmetlerde yenilik ortaya koyamayan ve geçmişin iş yapış modellerinden kopamayıp, geleceğin dinamiklerine ayak uyduramayan firmaların, yakın gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı bir yapı söz konusu. Bu nedenle yenilik yeteneğini geliştirip, ürün ve hizmetlerinde farklılık yaratabilen firmaların, küresel rekabette büyük bir avantaja sahip olduğunu da çok sayıda örneğiyle görmekteyiz.

Bu noktada, ünlü Yönetim Uzmanı Jack Trout'un "Farklılaş ya da Öl" uyarısının, çok ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum.

Bundan dolayı, hızlı tüketim alışkanlıkları ve değişken müşteri beklentileri ışığında, toplam kalite yönetimi çerçevesinde hareket edip, AR-GE ve inovasyona yönelmek ve müşteri beklentilerine en hızlı ve etkin şekilde yanıt verebilme gücü de işletmenin sürdürülebilir başarılara ulaşmasında temel faktörler arasındadır.

Bu bilinçle hareket ederek; 'küresel güven, yerel samimiyet' bilincini kurumsal kültürüyle özdeşleştirip, dünyanın dört bir noktasındaki müşterileri için değer yaratan yaklaşımlar sergilemeyi ilke edinen Aktaş Holding'in, küresel rekabette fark yaratmaya devam ettiğini gururla ifade etmek isterim.

Nitekim inovatif düşünce yapısı ve katma değerli üretim anlayışı, şirketimizin bugünkü başarılarının en önemli göstergeleri arasındadır.

Sektörün 'yenilikçi' firması olan Aktaş Holding; yenilikçilik kapasitesini ve rekabet gücünü sürekli olarak artırırken, içerisinde yaşadığı topluma değer katacak çalışmaları da kararlı bir şekilde gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Sonuç olarak, fark yaratamadığınız müddetçe sürdürülebilir başarılara ulaşmanın mümkün olmadığı günümüz dünyasında, Aktaş Holding olarak bu alana yoğunlaşıp, küresel düzeydeki müşterilerimiz için yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmek için yoğun şekilde çalışmalarımıza devam etmeyi hedefliyoruz.

Saygılarımla,

Sami EROL

Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Başkanı

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.