Kapat Ikon
Dosya Konusu: İşletmeler Açısından Sektörde Farklılık Yaratma

Bilgi toplumuna geçişin hızlandığı günümüz dünyasında, firmalar hizmet verdiği sektörde rakiplerinden ayrışmak ve rekabette ön plana çıkmak için farklı arayışlara yöneliyor.

Çünkü sınırların artık ortadan kalkarak, küresel bütünleşmenin hakim olduğu ve bilgi kaynağına erişimin her anlamda kolaylaştığı yenidünya düzeninde; global rekabet seviyesi de giderek artarken, işletmeler için yenilik ortaya koyabilme yeteneği, 'farklılık' yaratan en temel unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Öyle ki kalite süreçlerinin ortak standartlar haline dönüştüğü bu düzende, ürün ve hizmetlerde farklılaşabilmek için bilgiye ve teknolojiye yatırım yapmak, firmalar için zorunlu hale dönüşmüş durumda...

İşte bu yüzden, farklılaşamayanın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı mevcut düzende; stratejik hamlelerinin doğru bir şekilde kurgulanarak, marka değerini artırıcı çalışmaların ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Sürdürülebilir rekabet anlayışının değişen yüzünü dikkate aldığımızda da işletmeler açısından rekabet üstünlüğünü sağlayacak noktalara eğilmek ve yenilikçi yaklaşımları benimseyebilmek, işletmenin geleceği açısından 'olmazsa olmaz' faktörlerin başında geliyor.

 
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2024 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.