Kapat Ikon
Sami Erol / Önsöz

Değerli Aktaş Holding Paydaşları,

Günümüz dünyasında şirketler açısından en temel gerekliliklerden biri, yoğun rekabetin hâkim olduğu ulusal ve uluslararası pazarlarda, rakiplerine göre farklılık yaratacak noktalara yoğunlaşmak ve bunu da sürdürülebilir hale getirmektir.

Bu farklılıklar arasında şüphesiz ki çağın standartlarına uygun üretim yapabilmek ve küresel müşteri taleplerine en hızlı ve etkin şekilde yanıt verebilmek ön plana çıkıyor.

Tabi bunu yapabilmek için de üretim faaliyetlerinin son teknoloji ile entegre bir şekilde, modern tekniklerle geliştirilmesi gerekmektedir.

Çünkü günümüzde rekabet öyle bir yapıya büründü ki çağın gerisinde kalıp, rakiplerinden ayrışamayan ve müşteri taleplerine yanıt vermekte zorlanan firmaların, hızla yok olma tehlikesi yaşadığı bir dönemden geçiyoruz.

Hal böyle olunca, bilgiyi ve teknolojiyi kullanma becerileri, sektör fark etmeksizin firmaları küresel rekabette öne taşıyan en önemli unsurların başında geliyor.

Aktaş Holding olarak da kurulduğumuz günden beri bu düşünceyi dikkate alarak, tüm üretim ve hizmet süreçlerimizi çağın standartlarına uygun, bilgi ve teknolojinin öncelikli olduğu bir yapıya dönüştürmüş durumdayız.

Bu anlamda üretim tesislerimiz; tamamen çağın gerekliliklerine uygun, teknolojik altyapısı güçlü, modern ve yüksek üretim kapasiteli şekilde dizayn edildi.

İnovatif yaklaşımlar sergilediğimiz üretim tesislerimizde, tüm müşterilerimiz için dünya standartlarında ürün ve hizmetler ortaya koyma gayretiyle çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Gelinen noktada, 'sürekli gelişim' hedefimiz doğrultusunda gelişmeye ve dönüşmeye devam ederek de ülkemize ve dünya ekonomisine, en yüksek düzeyde katma değer sağlama yolunda, emin adımlarla gelecek yolculuğumuzu şekillendiriyoruz.

Bu bağlamda, müşterilerimiz ve paydaşlarımızdan aldığımız gücün de şirketimizi, küresel rekabette öne taşıyan en önemli unsurlardan biri olduğunu bir kez daha önemle vurgulamak isterim.

Saygılarımla,

Sami EROL

Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.