Kapat Ikon
Sami Erol / Önsöz

Değerli Aktaş Holding Paydaşları,

Bilgi ve teknoloji çağında, yaşanan hızlı gelişmelerin doğal bir yansıması olarak, çeşitli değişim ve dönüşüm süreçleri de yaşanmaktadır.

Dünya ölçeğinde hızla değişkenlik gösteren tüketici/müşteri beklentileri, teknolojik gelişmelerde yaşanan baş döndürücü gelişmeler ve buna bağlı olarak bu yenilikleri takip etme gerekliliğinin artması, özellikle firmalar açısından yeniliği esas alan yaklaşımlar sergilemeyi de zorunlu kılıyor.

Yaşanan bu dönüşüm süreçleri de kuşkusuz, hem işletmeleri de ülkeleri AR-GE ve inovasyona daha fazla önem vermeye yöneltmektedir.

Nitekim günümüz rekabetçi dünyasında sadece işletmelerin değil; ülkelerin hatta şehirlerin de birbirleriyle kıyasıya bir rekabete girdiğini hep birlikte gözlemliyoruz.

Bu noktada, firmaların rekabette öne çıkabilmek ve farklılaşmak adına inovatif bakış açısıyla hareket edip, AR-GE'ye dayalı üretim süreçlerine yönelmesi, salt bugün değil; gelecek açısından da zorunlu bir hale gelmiştir.

Çünkü öyle bir dünya yaşıyoruz ki dönemsel olarak çok iyi işler yapmasına rağmen bunu sürdürülebilir kılmayan firmalar için değişken müşteri taleplerine yanıt veremediğin zaman, rekabette geride kalmak ve hatta yok olma tehlikesi yaşamak dahi mümkündür.

Aktaş Holding bünyesinde de bu düşünce doğrultusunda hareket ederek, çağın gerekliliklerine uygun, verimliliği ve bilgiyi & teknolojiyi esas alan, müşteri taleplerine en hızlı ve etkin şekilde yanıt verebilmeyi önceleyen bir yapılanmamız söz konusu...

Bu çerçevede, son teknolojiye sahip üretim tesislerimizde, ürün geliştirme odaklı çalışmalarımızı sürdürürken; ileri teknolojili, çevreci, yüksek kalitede ve katma değerli ürünler geliştirerek, global düzeydeki müşterilerimiz için değer yaratma gayretindeyiz.

Bu düşünce doğrultusunda, hem operasyonel, hem de stratejik açıdan doğru adımları atmaya devam ederek, ülkemize ve küresel ekonomiye elimizden gelen en yüksek düzeyde katma değeri sağlamayı hedefliyoruz.

Bunu hedeflerken de sürdürülebilir gelişim ve üretim stratejileri belirleyerek, gelecek yolculuğumuzu daima geleceğin beklentilerini analiz ederek şekillendirmekteyiz.

Sevgi ve saygılarımla,

Sami EROL

Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.