Kapat Ikon
Önsöz: Aktaş Holding Dijital Marka ve Pazarlama ile Gelecek Vizyonunu Şekillendiriyor

Değerli Paydaşlarımız,

Bilindiği üzere günümüzdeki bilgi öncelikli yenidünya düzeni, teknolojinin hızla değiştiği ve buna bağlı olarak da iş ve sosyal yaşam biçimlerinin de bu değişimden fazlasıyla etkilendiği bir dönemden geçiyor.

Tabi dijitalleşen dünya, iş yapış modellerini de bu yönde modernleştirmeye doğru yöneltirken, mevcut iş ve teknoloji altyapılarının dönüştürülmesini de zorunlu kılıyor.

Dijitalleşen iş süreçlerine uyum sağlama konusunda en önemli nokta ise işletme ve çalışanların bir bütün halinde yeni süreçlere adaptasyonunun sağlanması olarak ön plana çıkmaktadır.

Eğer şirketler, bu dönüşümü hızlı ve etkin şekilde yerine getiremezse, küresel rekabet ortamında ne yazık ki yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir.

Öte yandan, sektöründe 'değişimin ve dönüşüm öncüsü' konumundaki Aktaş Holding olarak, uzun ve orta vadeli stratejik planlarımız çerçevesinde, 2017 yılının temasını "Dijital Marka ve Pazarlama ile Liderlik" temasıyla ortaya koyduk.

Bu çerçevede, dünyanın her yerinde yerelin beklentilerini doğru özümseyip, sektörün global oyuncusu olmanın tüm gerekliliklerini kararlı bir şekilde yerine getirerek, sürdürülebilir başarıyı önceleyen şirketimiz, markalaşma yolculuğunda dijitalleşme ağırlıklı çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürecektir.

Yanı sıra; Aktaş Holding olarak, geleceğe odaklı sürdürdüğümüz dijital dönüşüm yolculuğunda, başarılı sonuçlar alabilmek için bütünsel bir bakış açısıyla hareket ederek, öncelikle dijital dönüşüm stratejilerinin oluşturulması gerektiği bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz dönüşüm faaliyetlerinde de bugüne dek oldukça başarılı sonuçlar elde ederken, kurumsal vizyonumuz doğrultusunda bu alandaki yeni iş yapış biçimlerine yoğunlaşmış durumdayız.

Bu anlamda sözlerime burada son verirken, sektöründe dünya liderliği hedefiyle çalışmalarını sürdüren Aktaş Holding olarak, 'Küresel güven, yerel samimiyet' anlayışıyla, paydaşlarımızdan aldığımız güçle birlikte, hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlemeye devam etme amacındayız.

Saygılarımla,

Sami EROL

Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.