Kapat Ikon
Sami Erol Önsöz

Çok Değerli Aktaş Holding Paydaşları,

Gerek enerji, gerekse de enerjide kullanılan kaynakların sürdürülebilirliği, günümüz dünyasının çok uzun yıllardır en çok ilgi gösterdiği ve üzerine kafa yorduğu konuların başında gelmektedir.

Kendini yenileyemeyen fosil enerji kaynaklarının bilinçsiz kullanıma bağlı olarak, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması ve dünyanın sürekli olarak artan enerji ihtiyacını karşılamak adına, hem devletlerin hem de işletmelerin, özellikle son yıllarda yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlarını hızlandırdığını görüyoruz.

Bu anlamda ülkemizin bulunduğu coğrafya da sahip olduğu konum ve iklim koşullarının etkisiyle, özellikle güneş ve rüzgar enerjisi için son derece avantajlı bir noktada yer almaktadır.

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bilgiye göre de Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC), ülkemizin yenilenebilir enerji alanında 2020'ye kadar, yaklaşık 28 milyar dolar yatırım çekeceğini öngördüğü ifade edildi. Tabi bu çok önemli bir rakam...

Küresel düzeyde faaliyet gösterdiği her noktada; ekonomik, çevresel ve sosyal değerleri korumayı ve geliştirmeyi temel önceliklerinden biri haline getiren Aktaş Holding, 'yeşil enerji' alanında da çözüm odaklı stratejiler geliştirerek, yaşadığı topluma değer katacak önemli çalışmalara imza atıyor.

Stratejik yapılanmamız çerçevesinde; enerji verimliliği, enerjinin doğru yönetimi ve kaynakların etkin kullanımı konularını kapsayan "Yeşil Enerji Stratejik Grubu", temel önceliklerimiz arasında yer alırken, bu doğrultuda gerek araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerekse de çok yönlü çalışmalar ortaya koyarak, üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmekteyiz.

Sürdürülebilir ekonomik faaliyetleri kararlı bir şekilde uygulayan Aktaş Holding olarak, enerji ve verimlilik konularında da global düzeyde yer aldığımız tüm coğrafyalarda, 'sürdürülebilir değerler' ortaya koyabilmek adına yoğun bir çaba göstermekteyiz.

Gelinen noktada Aktaş Holding, hızla tükenmekte olan kaynaklardan asgari düzeyde faydalanarak, verimlilik ilkesiyle çevre dostu yaklaşımlar sergiliyor; hem de yeşil enerjiye ağırlık vererek bu yönde de sektöre rol model olmaya devam ediyor.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum,

Sami EROL

Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.