Kapat Ikon
Aktaş Holding'in Vizyon-Misyon ve Değerlerinde Yeni Dönem

Sektör arenasında gerçekleştirdiği başarılı faaliyetlerle, 'değişimin öncüsü' olarak nitelendirilen Aktaş Holding, bünyesinde yenilikçi çalışmalara imza atmaya da devam ediyor.

 

Aktaş Holding, kurumsal kültüründe önemli bir yer teşkil eden vizyon-misyon ve değerlerinde revizyona giderek, değişimi her alanda uygulama faaliyetlerine yeni bir halka daha ekledi.

 

Aktaş Holding bünyesinde yapılan son düzenlemeye göre; Ulaşım, Yapı, Endüstriyel Grup ve Enerji alanlarında belirlenen yeni vizyon ve misyon detaylarıyla paylaşılırken, şirketin genel vizyonu "Paydaşlarıyla birlikte sürdürülebilir değerler yaratan; lider, saygın ve global bir marka olmak", genel misyonu ise "Global bir marka olarak paydaşlarıyla birlikte sürdürülebilir değerler yaratarak, toplumsal refah için katkı sağlamak" olarak gün yüzüne çıktı.

 

Aktaş Holding'in değerlerine ilişkin yapılan düzenlemede ise 'güven veren', 'yenilikçi', 'işbirliğine inanan', 'insan odaklı düşünen', 'global standartlarda çalışan', 'liderliği hedefleyen' ve 'sürdürülebilir sonuçlara odaklanan' anlayışı ön plana çıktı.

 

Yeni Bakış Açısı

 

Aktaş Holding olarak, değişim ve dönüşüm faaliyetlerini her alanda uygulama gayretinde olduklarını kaydeden İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol, güçlü bir kurumsal kimliğe sahip olduklarının altını çizdi. Sami Erol, çağın gerekliliklerine uygun yenileştirme çalışmalarını da sürekli olarak gerçekleştireceklerini belirterek, bu alanda yapılan yeni düzenlemelerin de hayırlı olmasını diledi.

 

Öte yandan, yapılan revizyon çalışmalarının ardından, Aktaş Holding’in tüm vizyonu, misyonu ve değerlerindeki güncellemeler şu şekilde oluştu:

 

 

AKTAŞ HOLDİNG

Vizyon: Paydaşlarıyla birlikte sürdürülebilir değerler yaratan; lider, saygın ve global bir marka olmak.

 

Misyon: Global bir marka olarak paydaşlarıyla birlikte sürdürülebilir değerler yaratarak, toplumsal refah için katkı sağlamak.

 

 

ULAŞIM GRUBU

Vizyon: 2023 yılında paydaşlarıyla birlikte ulaşım sektöründe global lider bir marka olmak.

 

Misyon : Ulaşım sektöründe lider marka olarak, yenilikçi ve teknolojik çözümlerle sektörün gelişimine katkı sağlamak.

 

YAPI GRUBU

Vizyon : Yapı- İnşaat sektöründe farklılığı sürdürülebilir ürünlere dönüştüren global bir marka olmak

 

Misyon : Yapı- İnşaat sektöründe global bir marka olarak, yenilikçi ve teknolojik çözümlerle sektörün gelişimine katkı sağlamak.

ENDÜSTRİYEL GRUP

Vizyon : Sektörel bilgi birikimini geliştirerek; endüstriyel grup ürünlerinde global marka olmak.

 

Misyon : Endüstriyel üretim sektöründe global bir marka olarak, yenilikçi ve teknolojik çözümlerle sektörün gelişimine katkı sağlamak.

 

ENERJİ

Vizyon : Yüksek teknoloji kullanımı ile kısıtlı kaynakların etkin kullanımına dönük enerji çözümleriyle global bir marka olmak

 

Misyon : Enerji sektöründe global bir marka olarak, yenilikçi ve teknolojik çözümlerle sektörün gelişimine ve sürdürebilir kalkınmaya katkı sağlamak.

 

DEĞERLERİMİZ

AKTAŞ'lılar:

GÜVEN verir.

İşimizin temelinde güven yatar. Başta müşteri ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın Aktaş markasına duyduğu güveni korumak için sorumluluk alırız.

 

YENİLİKÇİ'dir.

Yaptığımız her işte geleceği düşünürüz. Sürekli daha iyiye ulaşma çabamızla toplum için fark yaratan yenilikleri gerçekleştirmeye odaklanırız.

 

İŞBİRLİĞİ'ne inanır.

Ortak hedeflerimize ulaşmak için dayanışma içinde çalışır, birbirimizin kişisel ve profesyonel gelişimini destekleriz.

 

İNSAN odaklı düşünür.

İşimizi yaparken insan yararını gözetir, bütün paydaşlarımıza hakkaniyetli davranırız. Anlaşmazlıkların çözümünde önceliğimiz adil olmaktır.

 

GLOBAL standartlarda çalışır.

Global standartlarda çalışarak bilgi ve becerimizi uluslararası en iyi uygulamalara göre geliştirir, dünya pazarlarında rekabet ederiz.

 

LİDERLİĞİ hedefler.

Şirketlerimiz yaptığı her işte lider olmayı hedefler. Bunun için hepimiz gerçek bir lider gibi kararlılıkla çalışır, çalışma arkadaşlarımız ve paydaşlarımızı motive ederiz.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR sonuçlara odaklanır.

Tekrar edemediğimiz ve kontrol edemediğimiz başarıdan tatmin olmayız. Toplumsal, çevresel ve finansal başarımızın devamını sağlayacak yönetim süreçlerini geliştirir ve uygularız.

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.