Kapat Ikon
Sami Erol Önsöz

Çok Değerli Aktaş Holding Çalışanları,

Ülkelerarası sınırların her geçen gün ortadan kalkarak, çok hızlı bir küreselleşme sürecine tanıklık ettiğimiz bilgi ve teknoloji öncelikli yenidünya düzeninde, firmalar açısından bu hızlı dönüşüme ayak uydurabilme noktasında kuşkusuz, paydaşlarla olan ilişkilerde sürdürülebilirliği önceleyip, salt bugüne değil; yarınlara odaklanma zorunluluğu ortadadır.

Hal böyle olunca, ürün ve hizmet süreçlerinde yarının beklentilerini doğru bir şekilde analiz edip ona uygun hamleler yapabilmek ve yenilikçi bir bakış açısı sergileyerek de müşterilerin karşısına daima özgün ve yaratıcı bir kimlikle çıkabilmek, hangi ölçekte pazar faaliyetlerini yürütüyor olursa olsun; firmanın mutlaka pozitif geri dönüşler almasını sağlayacaktır.

Kurulduğu günden bu yana, hizmet verdiği sektörde 'değişimin ve dönüşümün öncüsü' rolünü başarıyla sürdüren Aktaş Holding de dünya ölçeğinde gerçekleştirdiği etkin ve sürdürülebilirliği olan pazar faaliyetlerini, işte bu inovatif düşünce yapısına ve yenilikçi bakış açısına borçludur.

Aktaş Holding olarak ileri teknolojiye dayalı, kaliteli ve inovatif ürünlerimizi, dünyanın her noktasına gururla ulaştırırken; hem ülkemize, hem de küresel piyasalara yüksek katma değer sağlama amacıyla çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

Özellikle markalaşmaya büyük önem veren şirketimiz, yenilikçi bakış açısı sayesinde AR-GE öncelikli üretim modelini kendine temel ilke olarak belirlemiş durumda...

Nitekim, sahip olduğu teknolojiyi ve bilgiyi kullanma becerisini sürekli olarak güncelleyen Aktaş Holding, hem mevcut üretim altyapısını, hem de global ölçekteki güçlü marka değerini koruyup geliştirmek adına geleceğe yönelik yatırımlarını da sürdürüyor.

Bu anlamda, sürdürülebilir gelişim ve üretim stratejileri benimseyen Aktaş Holding, çözüm odaklı kurumsal anlayışı ve müşteri beklentilerine en hızlı ve etkin şekilde yanıt verebilme kabiliyeti sayesinde, sektör arenasında her geçen gün daha da yükselmeye devam ederken; bu sayede hem ülkemize, hem de küresel ekonomiye değer katmaya da devam ediyor.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum,

Sami EROL

Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.