Kapat Ikon
Dosya Konusu: Kurumsal Kalite Kültürünün Şirketlere Katkısı

Kurum veya kuruluşlar açısından toplam kalite kültürünün etkin şekilde yönetimi, sosyal paydaşları nezdinde ortaya koyduğu kurumsal algının, iş ve toplumsal yaklaşımları bütünsel bir şekilde ele alıp, pozitif sonuçlar ortaya çıkmasına katkı sağlaması noktasında, önemli birtakım veriler karşımıza çıkarmaktadır.

Günümüz dünyasında şirketlerin, faaliyet gösterdiği sektörlerde iş fonksiyonlarını doğru yerine getirme çabaları olduğu kadar, kurumsal marka ve değerlerini toplumla ortak paydada bütünleştirebilme çabaları da gelecek yolculuklarında ön planda tutmaları gereken kilit noktalar arasındadır.

Şirketler, gelecek planlarını olu­şturma süreçlerinde, genel olarak mevcut­ hedeflerini doğrudan iş sonuçlarına dönüş­türmek isterler. Ancak gelinen noktada, küresel düzeyde sürdürülebilir başarıya ulaşmak isteyen markaların, mükemmeliyetçi yaklaşımlar sergileyerek, kalite yönetim süreçlerini iş ve toplumsal değer yaratma kültürüyle doğru şekilde sentezleyebilmesi elzemdir.

Kurumsal vizyon ve misyonları doğrultusunda şirketlerin, bir kültürel değer olarak kaliteyi tüm ürün ve hizmetlerinde, paydaşlarına yönelik oluşturduğu algıyla bağlantılı olarak, sürekliliği olacak halde konumlandırması gerekirken, verimlilik esasları ve paydaş memnuniyetini de dikkate alarak adımlarını bu yönde atması, firmalar açısından en doğru yöntem olacaktır.

Kurumları geleceğe taşıyacak en önemli etmenler arasında yer alan kalite, hem operasyonel hem de yönetimsel boyutta şirketlerin, uzmanlık alanlarına göre yoğunlaşması gereken ve ileriye dönük ortaya koydukları her türlü stratejide, rekabette öne çıkmak adına büyük bir güç olarak ön planda tutulmalıdır.

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.