Kapat Ikon
Sami Erol Önsöz

Çok Değerli Arkadaşlarım,

Teknolojide yaşanan anlık değişimler, birçok açıdan yaşam standartlarını artırarak beklentileri de sürekli güncellemeye yöneltirken, kurum ve kuruluşların devamlılığı açısından bu durumu ele aldığımızda da firmanın ortaya koyduğu ürün ve hizmetlerde, kalite süreçlerini etkin şekilde yürütmesi ve geleceğin ihtiyaçlarına göre bu süreci şekillendirmesi, firmalara ciddi avantajlar sağladığını görmekteyiz.

Hizmet verdiği sektörde, sahip olduğu kurumsal gücü ve itibarı ile küresel düzeydeki tüm paydaşları nezdinde, öncelikli olarak ilk akla gelen 'kalite' ve 'güven' prensipleri sayesinde, sürekliliği olan başarılara her geçen gün yeni bir halka daha ekleyen Aktaş Holding, global düzeyde yakaladığı uzun yıllara dayanan bu güçlü algıyı, kurum kültürüyle özdeşleşen kalite ve müşteri memnuniyeti esaslarına borçludur.

Toplam kalite yönetim biçimini benimseyen Aktaş Holding, tüm iş fonksiyonlarında olduğu gibi sosyal paydaşlarla bütünleşme süreçlerinde de kurumsal değerlerini ön planda tutarak, içerisinde yaşadığı topluma ve ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlama hedefiyle, çalışmalarını ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdürüyor.

İleri teknoloji imkanlarıyla donatılmış üretim tesislerinde, uluslararası kalite standartlarında inovatif ürünler geliştirmeye ve hizmet verdiği sektöre sunmaya devam eden Aktaş, rekabetçi piyasa koşullarında ortaya koyduğu kaliteli ürünleriyle, dünyanın her coğrafyasında adından başarıyla söz ettirirken, sürekli gelişim ve dönüşüm odaklı stratejiler belirleyerek de tüketici beklentilerine en etkin şekilde karşılık verebilmektedir.

Geleceğe yönelik ortaya koyduğumuz tüm hedeflerde, verimlilik esaslarını dikkate alarak, sürekli iyileştirme kültürüne önem verirken, yarınlara daha yaşanabilir bir çevre bırakma adına da her türlü operasyon süreçlerinde, bu kriterlere en üst düzeyde öncelik vererek mevcut faaliyetlerimizi bu doğrultuda şekillendirmekteyiz.

Her bir kademesindeki çalışanıyla, aynı hedef doğrultusunda gelecek yolculuğunu sürdüren Aktaş Holding olarak, küresel düzeyde sahip olduğumuz saygınlığı korumak ve geleceğin teknolojilerini günümüz ihtiyaçlarına göre tüketicilerle buluşturma noktasında üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye gayret ederken, bugüne dek olduğu gibi ilerleyen süreçlerde de sektörün baş aktörlerinden biri olmaya devam etme amacındayız.

Saygılarımla,

Sami EROL

Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.