Kapat Ikon
Sami Erol Önsöz

Toplam kalite odaklı yaklaşımlarını, tüm stratejik ve operasyonel süreçlerinde titizlikle uygulayarak, geleceğe yönelik belirlediği hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam eden Aktaş Holding, sürekli gelişimin kapılarını ardına kadar açarak da kurumsal dönüşüm ivmesini tüm hızıyla sürdürüyor.

 

Dünyanın her bölgesindeki tüketicilerin, sektörel düzeydeki güncel beklentilerine hızlı bir şekilde yanıt verme konusunda titizlikle hareket eden Aktaş, çağın gerekliliklerine uygun üretim alt yapısı, yetkin ve dinamik işgücü, müşteri memnuniyeti ve kaliteye önem veren yaklaşımı, sürdürülebilir başarı öncelikli yönetim yapısı ve yaptığı her işte mükemmeli hedefleme prensibiyle, gelecek yolculuğuna devam etmektedir.

 

Küresel düzeyde sahip olduğu güçlü kurumsal kimliği ve marka bilinirliği sayesinde, hedef kitlenin her alanda öncelikli tercihi haline gelmenin sorumluluğunu taşıyan Aktaş Holding, hızla değişen tüketim alışkanlıklarına karşı, uyguladığı sürekli gelişim stratejileri ve inovatif ürünler geliştirme bilinciyle, faaliyet gösterdiği her pazarda, müşteri taleplerine yönelik en iyi çözümleri sunabilmektedir.

 

Öte yandan, kurulduğu günden bu yana, ürettiği her üründe ve verdiği her hizmette, sahip olduğu mükemmeliyetçilik kültünün gerekliliklerini yerine getirme gayreti gösteren Aktaş Holding, mevcut işletme kaynaklarının etkin kullanımı için verimlilik esaslarını dikkate alırken, güçlü kurumsal kimliğinin getirdiği toplumsal fayda ortaya koyabilme yönüyle de her alanda bu kültürü kitlelerle buluşturabiliyor.

 

Global arenadaki tüm yapılanmalarında, sürekli büyüme hedefleri doğrultusunda yeni iş yapış tarzları ortaya koyarak, değerler kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı ve fikirlere yatırım yapmayı benimseyen Aktaş Holding’in, mükemmeli her alanda yakalama vizyonu, kurumsallık açısından tüm dünyaya örnek olmaya devam edecektir.

 

Bu bağlamda, Aktaş Holding ailesinin her bir üyesine düşen sorumluluk; Aktaş’ın güçlü kurumsal marka kimliğinin, küresel piyasalarda sahip olduğu ‘ayrıcalıklı’ konumunun sürekliliği sağlamak ve bu süreci de sürekli olarak, gelişimle paralel şekilde yürütmek olmalıdır.

 

Saygılarımla,

 

Sami EROL

Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.