Kapat Ikon
Enerji Tasarrufu Haftası - Kutlama

Tüketim alışkanlıklarının ve ihtiyaçların gün geçtikçe değişime uğradığı yenidünya düzeninde, üretim veya tüketimde israftan kaçınıp doğru kullanım şekillerini uygulayarak, sosyal ve toplumsal refahın gelişimini engelleyebilecek her türlü eylem ile ilgili gerek bireysel, gerekse de toplum olarak gerekli bilinci oluşturmak, hepimizin temel görev ve sorumlulukları arasındadır.

Özellikle de dünya ölçeğindeki enerji kaynaklarının gitgide azalmaya başlaması, dünya devletlerini bir bir yeni enerji kaynağı arayışlarına yöneltirken, tasarruf ve israfın önüne geçme konusunda asırlardır dünyaya örnek olan milletimiz, dünyanın olduğu gibi ülkemizin de geleceğiyle ilgili önemli etmenlerden biri olan enerjinin doğru kullanılması konusunda, şüphesiz ki gerekli hassasiyeti göstermektedir.

Enerji ihtiyacı elbette ki insanların günlük yaşantısında çok büyük bir yer tutmaktadır. Bu önemli ihtiyacın bilinçsiz kullanılması, tüm insanlığın geleceğine dair birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getirecektir.

Enerjinin gereği kadar ve bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla, her yıl Ocak ayının ikinci haftası ‘Enerji Tasarrufu Haftası’ olarak kutlanırken, bu değerli ihtiyacın gerekli farkındalıkla beraber, en doğru ve verimli şekilde kullanılması yönünde çeşitli etkinlikler de düzenlenmektedir.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, gereksiz enerji tüketiminin ve kayıplarının mümkün olduğunca azaltılmasıdır. Bundan dolayı ‘Enerji Tasarrufu Haftası’ kapsamında öğrendiğimiz her şeyi yaşam boyunca uygulamalı ve çevremizdekilerin de bu değerli olguya elimizden geldiğince uymasını sağlamalıyız.

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.