Kapat Ikon
Otizm Hastalık Değil, Farklılıktır

Otizm; belirtileri hayatın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur. Dünyanın her coğrafyasında ve her sosyoekonomik düzeyde görülebilmektedir.

Otizmi, bireylerin yaşamları önündeki bir engel olmaktan çıkarmak ve özel olmalarını zenginliğimiz kabul ederek, onları sosyal hayata kazandırmak hepimizin görevi...

Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan günü, otizmle ilgili farkındalık oluşturmak ve otizmli bireylerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak ilan edilmiştir.

Otizm hastalık değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız.

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2021 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.