Kapat Ikon
Dosya Konusu: Kadınların iş dünyasındaki rolü

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların iş gücüne katılımı her zaman önemli konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Yapılan istatistiklere göre kadınlar, dünya nüfusunun yarısını ve iş gücünün de üçte birini oluşturuyor.

Bu noktada karşımıza çıkan toplumsal cinsiyet eşitliği ise kadınların, yaşamın her alanında erkeklerle eşit haklara sahip olmasını ifade ediyor.

Araştırmalara göre bir işyerinde kadın ve erkek oranı birbirine ne kadar yakınsa, o iş yerinin karlılığında da buna paralel olarak artış görülüyor.

Kadınlara her alanda olduğu gibi iş hayatında da fırsat eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir kalkınmanın da temel taşlarından biri olacaktır.

Öte yandan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün bu noktada önemli bir farkındalık oluşturduğu da ortadadır.

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2021 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.