Kapat Ikon
Önsöz-Yetenek Havuzumuzda Çeşitliliğe ve Kapsayıcılığa Öncelik Veriyoruz

Herkese merhaba,

Bu sayımızda sizlere, şirket olarak en önemli önceliklerimiz arasında yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği konusundan bahsetmek istiyorum.

Öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı, toplumda kadın ve erkeğe yüklenen sorumluluk ya da rollerin yeni bir dağılım ile eşit ve iş birlikçi şekilde olmasını savunmaktadır.

Ne yazık ki baktığımızda dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar; ekonomik ve siyasi hayata katılımdan eğitime erişime kadar gerek toplumsal hayatta gerekse de karar alma mekanizmalarında yeterli önceliği göremiyor.

İşte bu durumun önüne geçmek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı ve etkiyi artırmak adına harekete geçen Birleşmiş Milletler, 2015 yılında kabul ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği maddesini öncelikli kriterlerinden biri haline getirmiştir.

Çünkü bir toplumun kalkınmışlığının en önemli unsurlarından biri de şüphesiz, kadın ve erkeğin her alanda eşit haklara sahip olmasıdır.

Biz de Aktaş Holding olarak, daima bu bilinçle hareket ediyor ve toplumsal cinsiyet önceliğini şirketimizin mevcut stratejileri ve projelerinde de öncelikli olarak ele alıyoruz. Ve bu konuda yatırımlarımızı da hızla sürdürüyoruz.

Özellikle de 6 kıtaya yayılmış çok uluslu bir şirket olarak, dünyanın dört bir yanındaki lokasyonlarımızda insan kaynağı açısından nitelik kadar; çeşitliliğe ve kapsayıcılığa da büyük önem veriyoruz.

Özetle şirket olarak; yetenek havuzumuzda çeşitliliğe ve kapsayıcılığa öncelik veriyoruz.

Bu yöndeki çalışmalarımızı destekleyici şekilde; Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığındaki 'Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin de (WEPs) imzacısıyız.

Yani şirket olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve bu yönde şirket politikaları oluşturulması hedefiyle, Birleşmiş Milletleri, işçi sendikalarını ve sivil toplum örgütlerini bir araya getiren Kadının Güçlenmesi İlkeleri’ne tam destek vermekteyiz.

Dolayısıyla hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğine destek vererek, kadınların iş gücüne dahil olması noktasında da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir.

Bu anlamda kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

İskender ULUSAY

Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.