Kapat Ikon
Dosya Konusu: İş Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Günümüzde kadın-erkek eşitliğinin her alanda sağlanması konusunda, dünya genelinde farkındalık artırıcı önemli çalışmalar yürütülmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği olgusu özet anlamda, kadın ve erkeğin yaşamın her alanında eşit haklara sahip olması durumu olarak tanımlanabilir.

Bu önemli ve hassas konu; Birleşmiş Milletlerin 2015 yılında kabul ettiği ve 2030'a kadar dünyanın gündeminde yer alması beklenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında da yer almaktadır.

Ülkelerin kalkınmışlık seviyelerini belirleyen en önemli konulardan biri olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda sağlanması için herkesin genel kalıp yargılarının dışına çıkarak, bu konuda eşitlikçi ve iş birlikçi bir yaklaşım benimsemesiyle mümkün hale gelecektir.

Dolayısıyla ön yargıların ortadan kaldırılması ve kadın ile erkeğin her alanda eşit ve iş birliğine dayalı bir model çerçevesinde hareket etmesi, daha yaşanabilir ve güzel bir dünya için atılmış önemli bir adım olacaktır.

 

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.