Kapat Ikon
Önsöz: Aktaş Holding Endüstri 4.0 Çalışmalarında Hız Kesmiyor

Herkese merhaba,

Teknolojinin hızla değişmesiyle birlikte hemen her alanda olduğu gibi otomotiv sektöründe de küresel boyutta ciddi bir değişim yaşanıyor.

Yakın gelecekte akıllı teknolojilerin, birbiriyle konuşabilen araçların, dijital dönüşümün ve elektrikli araçların etkisini çok daha yakından hissedeceğiz.

Özellikle Endüstri 4.0 ile birlikte karşımıza çıkan bu süreç, AR-GE ve teknolojiye yatırımın önemini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu açıdan, insan-makine etkileşimini farklı bir boyuta taşıyan Endüstri 4.0'ın etkileri, önümüzdeki süreçte çok daha hissedilir hale gelecek.

Robot teknolojileri, nesnelerin interneti, elektrikli araçlar, mobilite, yapay zekâ, birbirleriyle konuşabilen ve adeta birer iletişim noktası haline dönüşen sürücüsüz araçlar gibi unsurların, sektörün geleceğinde belirleyici unsurlar olacağını söylememiz mümkün.

Hal böyle olunca da bilgiye ve teknolojiye yatırım yapan firmaların, küresel rekabette öne çıkacağı gerçeği ortadadır.

Gelinen noktada Aktaş Holding olarak tüm iş süreçlerimizde yenilikçi yaklaşımlar sergileyerek, sektörün geleceğine kendimizi en iyi şekilde hazırlıyoruz.

Şirketimizin uzun yıllara dayanan AR-GE kültürü ve know-how tecrübesi de zaten yoğun rekabet ortamında bize ciddi avantaj sağlıyor.

Bu anlamda, yenilikçi ve katma değerli ürünler üretilmesi hedefiyle çalışmalarımıza devam ederek, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de sektöre ve ülkemize değer katmak temel önceliğimiz olacak.

Saygılarımla,

İskender ULUSAY

Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.