Kapat Ikon
Dosya Konusu: Global Pazarlarda Marka Bilinirliğini Artırmanın Önemi

Bir marka için markalaşma ve markalaşma vizyonunu oluştururken, bulunduğu pazardaki marka bilinirliğini artırmaya yönelik faaliyetler, sürdürülebilir bir marka için oldukça önem taşımaktadır.

Bu sürece hazırlık yaparken, öncelikli doğru bir strateji oluşturulması ve müşteri / tüketici nezdinde iyi bir algı yönetiminin yürütülmesi gerekiyor.

Özellikle de yeni marka yaratırken, müşteri tarafındaki mevcut marka alışkanlıklarının kırılması için verilmek istenen mesajın ve vizyonun en etkin / sunulabilir olmasına dikkat edilmelidir.

Çünkü müşteriler ile sunulan ürün arasındaki köprü, oluşturulan marka imajı ile sağlanmaktadır. Dolayısıyla bakıldığı zaman, marka ile ilgili müşterinin zihninde beliren ilk imge, markanın imajıdır.

Özetle firmaların gerek yurt içi gerekse de yurt dışı pazarlarda başarılı ile boy gösterebilmesi, oluşturulan bu marka imajının gücüne ve sürdürülebilirliğine bağlıdır.

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2024 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.