Kapat Ikon
Önsöz: Aktaş Holding Markalaşma Çalışmaları İle Dünyanın Dört Bir Yanına Ulaşıyor

Değerli Aktaş Holding paydaşı,

Kurum stratejilerinin en önemli ayaklarından biri kuşkusuz markalaşma çalışmalarıdır. Markalaşma çalışmalarının temelden itibaren titizlikle yürütülmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, firmaların gelecekteki konumlarında belirleyici faktörlerden biri olmaktadır.

Marka oluşturmak elbette kolay bir süreç değil; en ince ayrıntısına kadar düşünülüp yönetilmesi gereken bir süreçtir.

Markanın değerini daha da arttırmak ve hedef kitlenin zihninde kalıcı yer edinmesini sağlamak amacıyla yapılan markalaşma çalışmalarında başarıya ulaşmak için stratejik marka yönetimi gibi doğru planlamalara ihtiyaç vardır.

Özellikle günümüzde ekonominin en önemli ayaklarından biri olan aile şirketlerinde bu süreç, çok daha önemli bir hale gelmiştir.

Buradan hareketle, sektörün dünyadaki en büyük aktörlerinden biri olan şirketimizin küresel düzeyde yakaladığı başarılarda, ilk günden bu yana adeta adım adım inşa ettiği marka kimliğinin ve markalaşma çalışmalarının büyük katkısının olduğunu söylemekte fayda görüyorum.

Aktaş Holding olarak, sektörde 'yeniliklerin öncüsü' rolümüzle dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimiz için değer üretmeye devam ederken, büyük önem verdiğimiz markalaşma yolculuğumuza da emin adımlarla devam ediyoruz.

Nihayetinde hizmet verdiğimiz sektör, devamlı gelişimi ve yeniliği zorunlu kılıyor. Bilgiye ve teknolojiye yatırım yapmayan, markalaşmaya önem vermeyen firmaların, bu yoğun rekabet ortamında ayakta kalmaları oldukça güçtür.

Bu gerçeği dikkate alarak, şirketimizi ileriye dönük büyük hedeflerine ulaştırma noktasında markalaşma faaliyetlerine hız kesmeden devam etmeyi ve şirketimize en yüksek düzeyde katma değer sağlamayı hedefliyoruz.

Saygılarımla,

İskender ULUSAY

Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2024 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.