Kapat Ikon
Önsöz: Aktaş Holding Dijital Dönüşüm ile Liderliği Hedefliyor

Değerli Aktaş Holding Paydaşları,

Hepinizin bildiği gibi Aktaş Holding'in kurumsal sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında dijital dönüşüm süreci çok büyük önem taşıyor.

İlk günden bu yana, bilgiye ve teknolojiye yatırımlarını kararlı bir şekilde sürdüren şirketimiz, AR-GE ve dijital dönüşüm konusunda yürüttüğü etkin projelerle, bu alanda fark yaratmaya devam etmektedir.

Nitekim Aktaş Holding, 2018 yılına dair kendisine belirlediği "Her alanda dijital dönüşümle global liderliğe" teması doğrultusunda somut çalışmalara imza atarken, şirketimizin bu çalışmalardan geleceğe dönük beklentisi de bir hayli yüksek...

Özellikle iş dünyasının ve iş yapış biçimlerinin her geçen gün değişime uğradığı yeni dünya düzeninde, bilgi akışından ve teknolojinin nimetlerinden daha fazla faydalanmak gerekiyor.

Bu noktada da şirketler için Endüstri 4.0 ile birlikte karşımıza çıkan akıllı fabrikalar, akıllı üretim süreçleri, insan / makine etkileşiminin artması, yapay zeka, mobilite, nesnelerin interneti gibi kavramlara yönelmek, küresel rekabette öne çıkmak için adeta zorunluluk haline geldi.

Neticede tüm bu kavramların birbirleriyle olan entegrasyonuna her geçen gün daha fazla önem verilirken, Aktaş Holding olarak da çağın gerekliliklerine uygun hareket edip, daima geleceği ön planda tutarak çalışmalarımızı şekillendiriyoruz.

Gerek kaynakların etkin kullanımı, gerek verimlilik, gerekse de teknoloji geliştirme anlamında sürdürülebilirliği olan çalışmalara imza atarak, Aktaş Holding'in geleceğinin sağlam temellere dayalı olması için çaba göstermekteyiz.

Gelinen noktada, şirketimizin bugüne kadar elde ettiği başarılar da aslında ne kadar doğru işler yapıldığının bir göstergesi niteliğinde.

Bu yüzden de bizler, mevcut yapının korunması ve bugünkünden çok daha iyi noktalara taşınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

İskender ULUSAY

Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2024 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.