Kapat Ikon
Önsöz- Aktaş Holding İş Sağlığı ve Güvenliği Öncelikli Çalışmalarını Sürdürüyor

Değerli Aktaş Holding paydaşları,

Günümüz dünyasında firmalar açısından en önemli konuların başında, işyerinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ve uygulamaları geliyor.

Nitekim iş yerlerinin ticari devamlılığı söz konusuyken, iş yerindeki çalışanların can güvenliğinin sağlanması ve sağlıklarının korunması da firmalar için öncelikli dikkate alınması gereken unsurların başındadır.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temel amacı; çalışma ortamında yapılan işlerde iş kazası yaşanma ihtimalini en aza indirmek, çalışma ortamı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve meslek hastalığı oluşturabilecek işlerde önceden önlemler almaktır.

Çok disiplinli bir bilim dalı olan iş sağlığı ve güvenliğinin, günümüzdeki önemi de her geçen gün artmaktadır.

Bunun yanında, günlük yaşantımızda da her an tehlikeyle karşılaşabilecek durumda olduğumuz gerçeği ortadadır.

Bu yüzden de iş yerlerindeki çalışma şartları göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir tehlike ile karşılaşmak daha yakın olduğu için gerekli önlemlerin önceden alınması ve iş sağlığı & güvenliği konusunda farkındalığımızın artması, hepimizin en temel görevi olmalıdır.

Bu noktada Aktaş Holding olarak, kurulduğumuz günden bu yana çalışanlarımızın iş yerinde sağlıklı bir ortamda işlerini gerçekleştirebilmesi ve çalışma ortamından mutlu olması için çalışanlarımıza en iyi şartları sağlama gayretindeyiz.

Çalışma ortamının güvenliğini sağlayıp, çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak hem çalışan memnuniyetine hem de iş verimliliğine katkı sağlama hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Özellikle belirli periyotlarda düzenlediğimiz eğitimler çerçevesinde de tüm çalışanlar nezdinde iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını artırma adına çaba göstermekteyiz.

Bu bilinçle, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara azami uyum gösterip, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin sürekli geliştirilmesi için bu hususta titizlikle hareket etmeye devam edeceğiz.

 

Saygılarımla,

Sami EROL

Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Başkanı

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.