Kapat Ikon
Sami Erol Önsöz: Aktaş Holding, Değişime Odaklanarak Sürdürülebilir Büyümeyi Hedefliyor

Değerli Aktaş Holding paydaşları;

Günümüz dünyasında çok hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanıyor. Küresel rekabet ortamı da her geçen gün artıyor. Global pazarlarda ayakta kalabilmek için işletmelerin değişime odaklanarak, teknolojiyi yerinde kullanıp, sürdürülebilir bir büyüme politikasıyla hareket etmesi gerekiyor.

Bu yüzden de kurumsal değişim süreçleri, bir ihtiyaç ve gerekliliktir. Bu noktada Aktaş Holding olarak, global pazarlarda daha fazla yer almak ve kendimizi daha da geliştirmek adına kurumsal değişime büyük önem veriyoruz.

Kurulduğumuz günden bu yana sürdürülebilir ekonomik büyüme ve değer yaratma önceliklerini benimsedik. Küresel düzeydeki markalaşma vizyonumuz doğrultusunda geleceğe yönelik yatırım planlarımızı sürdürürken, ülkemize ve dünya ekonomisine katkı sağlamaya devam etmek adına yoğun şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

Nitekim günümüz dünyasında, sürdürülebilir büyümenin yolu teknolojiyi kullanma ve markalaşmadan geçiyor. Bu nedenle değişime odaklanarak, yenilikleri takip ederek ve sürdürülebilir büyüme hedefimizle yol alıyoruz.

Mükemmeli hedefliyoruz

Sektöründe 'değişimin ve dönüşümün öncüsü' olma misyonunu benimseyen Aktaş Holding, AR-GE ve inovasyon öncelikli üretim modeliyle, teknolojinin tüm nimetlerinden en iyi şekilde faydalanıyor. Sürekli mükemmeli hedefliyoruz ve bu sayede, küresel düzeyde hızla değişen pazar taleplerine uygun, en hızlı ve etkin çözümleri üretebiliyoruz.

Bu doğrultuda, ülkemize ve sektörümüze yüksek düzeyde katma değer sağlama hedefimizle, kararlı adımlarla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Sami EROL

Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Başkanı

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.