Kapat Ikon
Dosya Konusu: "Üretim ve Hizmet Süreçlerinde Çağı Yakalama"

Bilgi ve teknoloji çağı olarak nitelendirilen 21. yüzyılda, sosyal alandaki değişimlerde olduğu gibi şirketler açısından da rekabet ortamında ayakta kalabilmek için çağın gerekliliklerine ve beklentilerine, en iyi şekilde yanıt verebilmek gerekiyor.

Yaşanan bu hızlı değişim karşısında, üretim ve hizmet süreçlerinde de sürekli değişim ve dönüşümler karşımıza çıkıyor.

Küreselleşme denilen kavram da aslında, dünya ekonomisini ve uluslararası ilişkileri baştan aşağı değiştirmektedir.

Post-endüstriyel toplum, tüketim toplumu gibi farklı tanımlamalar da bu değişim süreçlerinin birer yansıması...

Bu yoğun rekabet ortamında ise ön plana çıkan olgulardan biri 'çağı yakalamak'tır.

İleri teknolojinin bütünüyle hayatımızın içerisine girdiği şu süreçte, işletmeler açısından da yenilikçi yaklaşımlar benimseyip, çağın gerisinde kalmamak, sürdürülebilir başarının temel gerekliliklerinden biridir.

Hal böyle olunca, firmalar açısından gelecekte de varlığını sürdürebilmek için tüm operasyonel ve stratejik süreçlerin, mutlak suretle çağın beklentileri doğrultusunda şekillendirilmesi gerekmektedir.

 
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.