Kapat Ikon
Sami Erol / Önsöz

Değerli Aktaş Holding Paydaşları,

İşletmeler açısından sürdürülebilir başarıya ulaşma noktasında, çalışanların kuruma olan aidiyet duyguları, sadakati ve kurum içinde takım olma ruhu, büyük önem taşımaktadır.

Öyle ki şirketin en önemli kaynağı olan 'insan kaynağı' açısından doğru iş gücünü bulmak kadar, bu kaynağın en doğru ve etkin şekilde yönetilmesi de gerekiyor.

Nitekim ekip ruhu ve takım olma anlayışının, kurum kültürü içerisinde doğru bir şekilde özümsenmesi için bu anlayışın salt bugünün dinamiklerine göre değil; geleceğe göre şekillendirilmesi gerektiğini de unutmamak gerekiyor.

Şirketi geleceğe taşıyan başarı unsurları arasında ise çalışanlar arasındaki uyum, birliktelik ve iletişim gücü, kaliteli çalışma ortamı, takım olma bilinci, sorumluluk alma ve çatışmaların çözümlenme kabiliyeti ön plana çıkmaktadır.

Böylece başarılı ekipler, yeni iş fikirlerinin ortaya konmasını sağlarken, şirketin yeniden yapılanmasına da ciddi katkıda bulunuyor.

Bu noktada, Henry Ford'un sevdiğim bir sözünü paylaşmak istiyorum: "Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerlemedir, beraber çalışmak ise başarıdır."

Öte yandan Aktaş Holding olarak, 'en değerli kaynağımız' olarak gördüğümüz insan kaynağının, gerek şirket içerisinde gerekse de şirket dışında, 'Aktaş' ailesinin bir üyesi olmanın gerektirdiği şekilde mutlu ve aidiyeti yüksek bireyler olması için kararlı adımlar atmaktayız.

Aktaş Holding çalışanları, takım olma anlayışını yaptıkları örnek çalışmalarla destekleyerek, şirketimizin bugünkü başarılarında önemli katkılar sağlamanın yanı sıra; ileriye dönük hedeflerimize ulaşma noktasında da çok ciddi bir sorumluluk üstlenmektedir.

Yoğun bir tempoyla sürdürdüğümüz iş süreçlerinde, hep birlikte ortak değerler ve beklentiler çerçevesinde hareket ederek, güçlü bir takım ve aynı zamanda aile olarak, gelecek yolculuğumuza devam ediyoruz.

Bu vesileyle, ortaya koyduğu başarılı performanstan ve şirketimize olan katkılarından dolayı, tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

Saygılarımla,

Sami EROL

Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.