Kapat Ikon
Dosya Konusu: Teknolojik Gelişimlere Ayak Uydurma

Günümüz dünyasında hemen her şey, geçmişe göre büyük bir değişim göstermiş ve içerisinde bulunduğumuz modern çağ; 'değişim ve dönüşüm çağı' olarak tanımlanmıştır.

Çok hızlı bir değişimin yaşandığı teknolojik gelişmeler de, günümüz dünyasında hem şirketler açısından iş yapış modellerine, hem de bireyler/çalışanlar açısından iş ve sosyal yaşantılara doğrudan etki etmektedir.

Çağın gereksinimlerine ayak uydurmak ve yapılan işte mükemmeli yakalamak adına işletmeler, üretim ve diğer safhalarda teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, buna en iyi şekilde adapte olacak hamleleri titizlikle uygulamak durumundadır.

Öyle ki müşterilerin / tüketicilerin beklentilerine karşılık veremeyen, bu dönüşüm sürecine adapta olamayan ve çağın gerisinde kalan şirketler, ne yazık ki ilerleyen süreçte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Küresel rekabet unsurlarının her geçen gün zorlaştığı yenidünya düzeninde, artık sadece işletmeler değil; ülkeler hatta şehirler de birbirileriyle yarışır haldedir.

Bu bağlamda teknolojiyi doğru bir şekilde özümseyen ve değişim/dönüşüm sürecini etkin şekilde gerçekleştirebilen firmaların, ulusal ve uluslararası pazarlarda rakiplerine göre bir veya birkaç adım öne geçeceği gerçeği asla unutulmamalıdır.

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.