Kapat Ikon
Dosya Konusu: Yenilenebilir Enerji

 

Enerji, insanoğlunun gündelik yaşamını sürdürebilmesi açısından temel gereksinimler arasında yer almaktadır.

Güneş ışığı, rüzgar, yağmur, jeotermal ısı, hidroloik, dalga, biyokütle gibi kendini yenileyebilen doğal kaynakların kullanıldığı enerji çeşidi ise ‘yenilenebilir enerji’ olarak nitelendirilmektedir.

Günümüz dünyasında, küresel ölçekteki fosil yakıtların rezervleri gün geçtikçe tükendiği için gelecekte ne olacağını kestirmek oldukça zor. Çünkü hala daha dünyada, en büyük enerji kaynaklarını fosil yakıtlar oluşturmaktadır.

Çok uzun yıllar boyu çürüyen hayvan, bitki vb. canlılar ile basınç etkisinin birleşiminden oluşan fosil yakıtlar, çevreye birçok yönden zarar vermesinin yanında, her geçen gün hızla tükenmektedir.

Bu yüzden hem devletler hem de işletmeler, tükenmekte olan enerji kaynaklarının bilinciyle hareket ederek, kaynakların etkin ve verimli kullanılması adına üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

Bunun için sürdürülebilir enerji yönetimini doğru bir şekilde uygulamaya koyarak, enerji politikalarını ‘verimlilik’ kriterine göre şekillendirmeli ve buna uygun adımlarla gelecek planlamalarını şekillendirmelidir.

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.