Kapat Ikon
Dosya Konusu: Müşteri Memnuniyeti

Firmalar açısından hizmet verilen pazarlarda, ürün ve hizmetlerle müşteri memnuniyetinin koşulsuz şekilde sağlanması ve firmaların müşteri odaklı yönetim sistemleri benimseyebilmesi, kurumsallık planlamaları çerçevesinde öncelikli dikkate alınan unsurlar arasındadır.

 

Verilen hizmetin her bir aşamasında, kaliteyi ve müşteri memnuniyeti ön planda tutarak, iş süreçleri ve müşteri yönetimi ilişkilerinde, üstün hizmet bilincinin kurum içerisinde geliştirilmesi için çaba gösteren firmaların, günümüz koşullarında başarıya ulaşma konusunda önemli avantajlar yakaladığı olduğu görülmektedir.

 

Çünkü günümüzdeki zorlu piyasa koşullarında, şirketler için hedeflenen noktalara ulaşma konusunda pek çok faktörü dikkate almak önem taşırken; işletme açısından üretim, satış, pazarlama, lojistik vs. gibi tüm süreçlerde, uzun soluklu bir müşteri-şirket ilişkisi kurabilmek için müşteri memnuniyetinin azami düzeyde sağlaması gerekmektedir.

 

Bu noktada, kurumsal şirketler açısından 'Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi'ni etkin şekilde kurabilmek ve bu sistemin sürekli olarak güncellenerek, sadece günümüzün değil; geleceğin beklentilerine de yanıt verebilecek düzeye taşınmasını sağlamak, işletmenin geleceği için önemli bir denge unsuru olacaktır.

 

Rekabetin üst düzeyde yaşandığı ve her geçen gün daha da küreselleşen yenidünya düzeninde, müşteri odaklı sistemler kurmayı göz ardı eden işletmelerin, ayakta kalabilmeleri de pek mümkün değildir.

 

Bu açıdan, doğru bir yapılanma için ürün ve hizmetlerde, daima 'son sözü söyleyen' rolündeki müşterilerin, tüm beklentileri ve talepleri iyi analiz edilip, süreç yönetimleri bu doğrultuda en hızlı ve gerçekçi şekilde planlanarak harekete geçilmelidir.

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2024 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.