Kapat Ikon
Dosya Konusu: İhracat Odaklı Üretim Anlayışı

Ulusal veya uluslararası düzeyde yapılanmaya sahip işletmeler açısından, sürdürülebilir başarılar olduğu kadar; gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda yarattığı katma değer düzeyi ve ihracata yönelik hamlelerini kapsayan faaliyetler bütünü de işletmenin gelecek hedeflerini yakalama noktasında önemli veriler ortaya koymaktadır.

Hızla küreselleşen yenidünya ve ekonomik düzende, şirketlerin düne değil; sürekli olarak geleceğe odaklanması gerektiği tüm gerçekliğiyle ortadayken, özellikle sektör fark etmeksizin üretim altyapısına doğrudan bağlı olarak faaliyet gösteren işletmelerin, ürettiği ve geliştirdiği ürün ve hizmetleri, ulusal veya uluslararası pazarlara etkin şekilde sunabiliyor olması büyük önem arz ediyor.

Kurumsallık çerçevesinde hareket ederek, işletmenin tüm operasyonel ve stratejik hamlelerini ihracatı artırmaya yönelik kurgulayarak harekete geçiren firmaların, küresel düzeyde önemli başarılar yakaladığı, çok sayıda örneğiyle sürekli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu doğrultuda firmalar için olmazsa olmaz büyüme stratejileri arasında, ihracatı artıracak hamleleri hızlıca hayata geçirmek ve bilginin egemen olduğu günümüz dünyasında, müşterilerin talep ve beklentileri ışığında yenilikçi ürünleri, ihtiyaçlara yanıt verecek ölçüde ihraç edebilmek, piyasada güçlü şekilde var olabilmek için kilit bir öneme sahiptir.

Markaların faaliyet gösterdiği pazarlarda, kaliteyi yönetim süreçleri de müşteri ve paydaşlarının gözünde oluşturacağı algıyı, doğrudan belirleyici unsurlar arasında ciddi bir konumda bulunuyor. Bu bağlamda kurumsallık çerçevesinde hareket eden global firmaların, sürdürdükleri gelecek yolculuğunda ihracatı artıracak hamleler gerçekleştirmeyi hedeflerken; marka kültüründen kaliteyi yönetim süreçlerine, toplumsal konulara duyarlılığından, ürün ve hizmetlerdeki gelişim stratejilerine kadar bütünsel bir bakış açısına sahip olmaları gerekmektedir.

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2024 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.