Kapat Ikon
Dosya Konusu: Mükemmeli Hedefleme

Hâlihazırda kurumsal olan veya kurumsallaşma yolunda ilerleyen firmalar açısından, her türlü ürün ve hizmette hedef kitlenin ihtiyaçlarına yönelik, kalite prensiplerinin mükemmellik çerçevesinde belirlenmesi, firmaların gelecekteki yerini konumlandırma noktasında adım adım, önemli veriler ortaya çıkaracaktır.

 

Teknolojide yaşanan hızlı değişimler ışığında, şirketlerin sürdürmesi gereken mükemmellik yolculuğunda; kaynakların etkin kullanımı, yetkin insan gücüne sahiplik, ekonomik olduğu kadar sosyal ve toplumsal değerlere de öncelik verebilme, yenilikçi ve vizyoner yönetim yaklaşımları ile toplam kalite yönetimini kurum kültürüyle özdeşleştirebilme yeteneği, şirketleri başarıya ulaştıran en önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

 

Marka bilinirliğinin artmasıyla birlikte, tüketici nezdinde oluşan kurum algısının etkisiyle, firmaların ortaya koyduğu ürün ve hizmet süreçlerinde, kalite proseslerini bütünsel şekilde ele alarak, içerisinde bulunulan toplumun yaşam kültürüne göre bu süreçleri fayda/maliyet ekseninde doğru bir şekilde konumlandırması gerekiyor.

 

Kurumsal kalite kültürünün en önemli etmenlerinden biri olan mükemmellik anlayışında, yoğun rekabet ortamının yaşandığı piyasa koşullarına karşılık, firmaların büyüme hedefleri doğrultusunda daima sürdürülebilir başarı önceliğinde hareket ederek, mükemmelliği yakalama amacıyla doğru ve kararlı adımlarla ilerlemesi, mevcut markanın gelişimine ve kurumsal marka kültürüne önemli katkılar sağlayacaktır.

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.